top of page

Självkänsla som grund för hälsa, utveckling och sociala samspel i harmoni

Uppdaterat: 22 maj 2023

Med självkänsla menas det värdet vi har inom oss och känner för oss själva. Det handlar om att känna oss själva och vår plats i världen med en inre trygghet stabilt rotad inom oss. En sund självkänsla är grunden för en hälsosam tillvaro på många olika sätt och är också påverkar som påverkar hur vi beter oss gentemot varandra.


En bristande självkänsla kan leda till osäkerhet, stress och en rädsla för att bli avvisad och kan orsaka lidande och oro oavsett ålder. Att bygga upp sin självkänsla kan därför vara avgörande för att må bra och trivas i sociala sammanhang och är därför värd att försöka utveckla i hälsofrämjande arbete, både för sin egen och andras del. Liksom många andra psykologiska företeelser utvecklas i de tidiga åren och det gäller även självkänslan. Därför har både föräldrar och pedagoger runt barnen en stor möjlighet att påverka och främja den i rätt riktning.


Självkänsla är viktig en grund för ett barns personliga utveckling. Att ha självkänsla kombinerat med ett grundläggande självförtroende innebär att man tror på sin egen förmåga att utvecklas och lära sig nya saker. En hög självkänsla innebär också att man har den inre tryggheten som krävs för att våga utmana sig själv.


En hög självkänsla innebär också att man har lättare att visa empati och förståelse för andra människor och minskar behovet av att hävda sig i jämförelser. Detta kan leda till en ökad förståelse för andra människors känslor och behov, vilket i sin tur kan förbättra kommunikationen och samarbetet med andra människor.


Att arbeta med sin egna självkänsla är också möjligt och en process som kan ta tid och kräva engagemang och tålamod. Det handlar om att bryta gamla tankemönster och bygga upp en ny och mer positiv självbild.


Sammanfattningsvis kan främjandet av självkänsla bidra till en stark och grund för både hälsa, utveckling och inte minst sociala samspel i harmoni både för barn och vuxna.

Referens: Neff, K. D. (2018). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass, 5(1), 1-12.

0 kommentarer

Comments


bottom of page