top of page

Profesionell handledning

Vid specifika utmaningar eller utvecklingsområden som en personalgrupp arbetar med finns möjlighet att boka en leg. psykolog som handleder utvecklingsarbete, detta i samband med exempelvis APT-möten

Vi erbjuder 2-timmars sessioner av skräddarsydd handledning ledd av leg. psykolog  för personalgrupper inom vård och omsorg. Dessa sessioner är designade för att ge stöd och rådgivning kring specifika utmaningar, svåra fall, eller för att generellt stärka kompetensen inom ert team.

Handledningen fokuserar på:

 

  • Specifika utmaningar och svåra fall

Lär er navigera komplexa fall och utmaningar som uppkommer i vardagen. Få verktyg och perspektiv för att hantera de mest krävande situationerna.
 

  • Grupputveckling

Bli ett sammansvetsat team och utveckla en gemensam och stabil samsyn. Sätt en kultur kring förhållningssätt och samarbete samtidigt som gruppdynamiken utvecklas.
 

  • Professionellt stöd

Leg. psykolog erbjuder expertis och stöttning för att ditt arbetslag ska kunna växa och utvecklas. Kvalificerad rådgivning kombineras med att lyfta fram gruppens egna resurser och reflektioner.


Hur går det till? 

Handledningstillfällenas innehåll skräddarsys från fall till fall utifrån gruppens specifika situation och med fokus på utmaningar och/eller utvecklingsmöjligheter. 

För bästa effekt bokas en serie med sessioner (2h) så förutsättningar för uppföljning och kontinuitet främjas
 
Rekommenderat för bästa effekt är minst 3-5 tillfällen som grund eller ett löpande upplägg som kan avslutas utan uppsägningstid. 
 

Handledare.jpg

Obs. Ange beskriv kortfattad er utmaning,  målgrupp, och vad för typ av fall eller ämnesområde som ni önskar handledning för.

bottom of page