top of page

Edvidas Kompetenscertifikat

Vill ni utbilda brett i er verksamhet? 

Edvidas kompetenscertifikat är en formell kvalitetsutmärkelse som bekräftar att en verksamhet har tillhandahållit kompetensutveckling till minst 80% av sina medarbetare inom ett specifikt område.

Detta intyg är attraktivt för verksamheter som önskar visa upp och stärka trovärdighet inför både interna och externa parter.
 
Edvida Logga.jpg

Vilka utbildningar gäller detta för?
Det går att erhålla ett kompetenscertifikat för särskilt utvalda kurser och utbildningar i Edvidas utbud och ska framgå på  hemsidan för respektive utbildning. Undrar du över någon specifik utbildning går bra att skicka in en intresseanmälan så återkommer vi. 

               Skicka en intresseanmälan här 


Kraven för Edvidas kompetenscertifikat baseras på att
 

  • Över 80% av medarbetare på en specifik verksamhet eller enhet har genomgått Edvidas utbildning.

  • Verksamheten kan uppvisa tydlig dokumentation som visar vilka och hur många som har genomgått utbildningen.

  • En intern tredje part inom verksamheten bekräftar att dessa krav uppfylls.

  • Certifikatet innehar en löptid och revideras efter dess löptid baserat på dessa krav.

Vad är nyttan med ett kompetenscertifikat? 
 

Personalens kompetens
Ett certifikat intygar att en stor del av personalen (över 80%) har genomgått relevant utbildning, en trygghet för både brukare och anhöriga.

Formellt intyg
Ett kompetenscertifikat från Edvida förstärker verksamhetens trovärdighet och utgör en formell kvalitetsstämpel från utomstående part. 

 

Flexibilitet i Verifiering
​Certifikatet kan utfärdas både på verksamhetsnivå eller enhetsnivå, vilket ger flexibilitet baserat på verksamhetens struktur.
 

Framtidssäkring
Möjligheten att uppdatera eller revidera certifikatet säkerställer att verksamheten alltid ligger i linje med bästa praxis. 

Vid frågor eller funderingar, välkommen att höra av dig! 

info@edvida.se ​| 079-355 4631
 

bottom of page