top of page

Sårvård inom äldreomsorgen - Vikten av förebyggande åtgärder

Äldre personer har en högre risk att utveckla sår på grund av förändringar i huden och sjukdomar som diabetes och kärlsjukdomar. En intressant faktum om sårvård hos äldre är att rätt användning av enkla förebyggande åtgärder kan minska risken för trycksår med upp till 50%.


Enligt en studie publicerad i The Lancet, en av världens ledande medicinska tidskrifter, är trycksårsprevalensen bland äldre patienter hög, särskilt hos de som är sängliggande eller rullstolsburna. Trycksår orsakar inte bara smärta och obehag, utan kan också leda till allvarliga infektioner och förlänga sjukhusvistelser.


Äldre personer har en ökad risk för att utveckla sår på grund av faktorer som minskad cirkulation, nedsatt immunförsvar och ökad sårbarhet i huden. Det är därför viktigt att ha tillräcklig kunskap om sårbehandling och förebyggande åtgärder för att ge äldre en bättre livskvalitet och minska risken för komplikationer.


Det är viktigt att äldreomsorgen fokuserar på att förebygga och behandla sår för att ge de äldre en hög livskvalitet och minska risken för komplikationer. Genom enkla åtgärder som att regelbundet ändra kroppsläge, använda tryckavlastande madrasser och kuddar samt hålla huden ren och torr, kan trycksår förebyggas. Om ett sår ändå uppstår är det viktigt att det behandlas på rätt sätt för att minimera risken för infektion och snabbt läkning.


Sårbehandling hos äldre är en viktig del av äldreomsorgen och kräver kunskap och uppmärksamhet från vårdpersonalen. Genom att använda enkla förebyggande åtgärder och behandlingsmetoder kan vi minska risken för trycksår och öka livskvaliteten för de äldre.





"Prevalence, incidence and associated factors of pressure ulcers in elderly patients with hip fracture: a prospective cohort study" av Li et al. som publicerades i tidskriften BMC Geriatrics år 2019. Gorecki, C., Brown, JM., Nelson, EA., Briggs, M., Schoonhoven, L., Dealey, C., Defloor, T., Nixon, J. och European Quality of Life Pressure Ulcer Project Group. (2009). Impact of pressure ulcers on quality of life in older patients: a systematic review. Journal of the American Geriatrics Society, 57(7), 1175-1183. doi: 10.1111/j.1532-5415.2009.02203.x. Relevant kurs: www.edvida.se/sårbehandling



0 kommentarer

Comments


bottom of page