top of page

Missad diagnostisering av vuxna med Autism och ADHD - Fördomar som hinder

Det är allmänt känt att Autism och ADHD kan orsaka utmaningar i vardagen, såsom svårigheter med social interaktion, kommunikation och koncentration. Trots det finns det fortfarande en stor andel vuxna som inte får en korrekt diagnostisering av dessa tillstånd.


En studie publicerad i The Lancet Psychiatry visade att endast en tredjedel av vuxna som uppfyller kriterierna för Autism Spectrum Condition har fått en formell diagnos. För ADHD är siffran ännu lägre.


Detta problem kan bero på flera faktorer. En av dem är bristen på medvetenhet om hur Autism och ADHD påverkar vuxna. Det är ofta en förutfattad uppfattning att dessa tillstånd bara påverkar barn, vilket leder till att många vuxna inte får den stöd och vård de behöver. Dessutom kan symtomen hos vuxna med dessa tillstånd vara annorlunda än hos barn och ungdomar, vilket kan göra det svårt att identifiera dem.


Att missa en diagnostisering kan ha allvarliga konsekvenser för individen och deras omgivning. Utan rätt stöd och behandling kan vuxna med Autism och ADHD uppleva hög stressnivå, svårigheter i arbete och sociala relationer, och ökad risk för psykisk ohälsa. Det kan också påverka familjemedlemmar och kollegor som inte förstår varför personen beter sig på ett visst sätt.


Det är viktigt att vi bryter fördomar och ökar medvetenheten om att Autism och ADHD inte bara påverkar barn utan också vuxna. Detta kan bidra till att fler vuxna får rätt diagnos och därmed också den rättvisa behandling och stöd de behöver.


Om du misstänker att du eller någon du känner kan ha Autism eller ADHD, tveka inte att söka professionell hjälp. Det finns många organisationer som specialiserar sig på dessa tillstånd och kan ge råd och stöd.
Brugha, T., Cooper, S-A., McManus, S., Purdon, S., Smith, J., Scott, F.J. ... & Hassiotis, A. (2019). Estimating the Prevalence of Autism Spectrum Conditions in Adults: Extending the 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey. The Lancet Psychiatry


Relevant kurs på temat: https://www.edvida.se/autism-och-adhd


Comments


bottom of page