top of page

Autism & ADHD

Autism och ADHD är båda exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan påverka exempelvis koncentrationen, förmågan att sålla sinnesintryck eller att förstå sociala koder. Det är dessutom vanligt förekommande att individer besitter symtom från diagnoserna (50-80%) viket kan göra det svårt att navigera i hur dem skiljer sig åt, hur de kan påverka varandra och vad man som personal faktiskt kan behöva tänka på.
 
För att lyckas stödja individer med Autism & ADHD är det avgörande att man besitter tillräckligt med kunskap kring diagnosernas påverkan och vilka utmaningar som kan finnas för dem som har båda. Det är viktigt för att kunna anpassa stöd, miljö och ens kommunikation på ett professionellt sätt.

Den här utbildningen ger grundkunskaper och verktyg för dig som personal så att förutsättningar för bästa möjliga stöd och anpassning ska kunna ges. 

 

Innehåll
 

 • Autism & ADHD – En diagnosöversikt

 • Bedömning orsaker och behandling

 • Perception, central koherens & mentaliseringsförmåga

 • Att stödja koncentration och organisering

 • Att utveckla och främja social kompetens

 • Individuell anpassning

 • Vikten av förutsägbarhet och struktur

 • Anpassad kommunikation

 • Hjälpmedel

 • Miljöjustering 

 • Exempel och fallbeskrivning

 • Tydliggörande pedagogik

   

Längd
Standardlängd är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp
Personal inom LSS-verksamhet eller andra som kommer i kontakt med Autism & ADHD

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Autism & ADHD
  Autism & ADHD
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  En fördjupningskurs inom autism och ADHD, dels diagnoserna för sig men också hur vi kan förhålla oss till och stödja brukare som har dem båda i kombination.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page