top of page

Framgångsrika strategier för bemötande av svåra och utmanande beteenden

Bemötande av svåra och utmanande beteenden inom vård och omsorg är en relevant och värdefull förmåga som kräver både kompetens och tålamod. När det hanteras på ett framgångsrikt sätt kan det innebära en betydande förbättring av både personal, brukare, anhörigas upplevelser, samtidigt som en god och trygg arbetsmiljö främjas.


En studie utförd av World Health Organization visar att vårdpersonal över hela världen står inför höga stressnivåer kopplat till svåra och utmanande beteenden hos brukare och anhöriga. Studien indikerar specifikt att ca 42% av personal inom vårdrelaterade yrken tidvis upplever stress och emotionell utmattning med kopplingar till just detta. Resultatet ger starka argument för vikten av att kunskap i att kunna bemöta dessa beteenden på ett effektivt sätt.


Forskning visar vidare att bemötande av utmanande beteenden bör vara individualiserat. Det betyder att det inte finns en "one-size-fits-all"-lösning. Olika brukare och anhöriga har mer än sällan olika orsaker till sina beteenden, och att förstå dessa orsaker är avgörande för att utforma effektiva strategier för bemötande.


För vissa kan det handla om kommunikationssvårigheter av olika slag, för andra kan det vara bakomliggande funktionsnedsättningar som ställer till det och i andra fall kan vara helt andra eller mer miljörelaterade orsaker till att en individ beter sig utmanande.

Oavsett orsak finns det gott om flera framgångsrika strategier för bemötande som har identifierats.


En viktigt och grundläggande strategi ligger i det förebyggande arbetet. Här handlar det i grunden om att kartlägga och identifiera de faktorer som triggar utmanande beteenden hos brukare och anhörig både på grupp och individnivå.

Genom att göra detta kan man strategiskt och i förväg planera och utföra preventiva åtgärder. Dessa åtgärder kan omfatta förändringar i miljön, anpassningar i kommunikation eller omstrukturering av rutiner. På så sätt kan man förutse och undvika situationer som potentiellt kan leda till konflikt eller stress.


En annan effektiv strategi innefattar utveckling av emotionell intelligens hos vårdpersonal. Att kunna identifiera och hantera sina egna känslor, samt att kunna läsa och hantera känslor hos andra även i stundens hetta kan betydligt förbättra bemötandet av brukare och anhöriga.

Att reglera sina egna känslor, undvika att agera i affekt och ha förmågan att överföra sitt eget lugn till andra i svåra situationer är en förmåga man vetenskapligt har kunnat se har en positivt effekt och dessutom går att träna sig till.


Det finns även olika sorters samtalsmetodik som ofta är en viktig del av bemötandet av utmanande beteenden. En kommunikativ strategi som inkluderar aktiv lyssnande och empati är central för att etablera tillit och förståelse med brukarna och deras anhöriga. Genom att vara närvarande och öppen för deras tankar och känslor kan vi skapa en atmosfär som uppmuntrar till öppen dialog och lösningar.


Det är viktigt att inte glömma att konsten att förstå och effektivt bemöta svåra och utmanande beteenden är inte bara en avgörande del i att förbättra livskvaliteten för brukare och anhöriga, utan det skapar också en mer hälsosam arbetsmiljö för vårdpersonalen.


Genom att ständigt hålla sig uppdaterad, diskutera och öva, kan vårdpersonal både utveckla men också upprätthålla denna värdefulla konst: Att hantera svåra och utmanande beteenden.
Relevant föreläsning: https://www.edvida.se/att-bemöta-svåra-beteenden

Referenser World Health Organization. (2022). "Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases".


Barsade, S. G. (2012). The Ripple Effect: Emotional Contagion and its Influence on Group Behavior. Administrative Science Quarterly, 47(4)0 kommentarer

Comments


bottom of page