top of page

En förbisedd faktor i palliativ vård: Munhälsa

En viktig, men ofta förbisedd faktor i palliativ vård är munhälsa. Detta är något som är extra viktigt för patienter som genomgår behandling för cancer, vilket oftast är en vanlig orsak till att man behöver palliativ vård. En studie från 2019 visade att en av de största utmaningarna för patienter med cancer i palliativt tillstånd var relaterade till deras muntliga hälsa, och att denna faktor hade en betydande inverkan på deras livskvalitet överlag.


Det finns flera orsaker till varför munhälsa är särskilt viktigt i palliativ vård i allmänhet och för cancerpatienter i synnerhet. För det första kan cancerbehandlingar som kemoterapi och strålbehandling orsaka en rad biverkningar, inklusive muntorrhet och sår i munnen. Dessa symptom kan leda till smärta, svårigheter att tugga och svälja, samt dålig aptit, vilket kan påverka patientens livskvalitet och näringstillstånd.


Personer som genomgår palliativ vård har ofta ett nedsatt immunförsvar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner. Dålig munhälsa kan öka risken för infektioner i munnen, halsen och lungorna, vilket kan förvärra patientens tillstånd och göra det svårare att hantera deras symtom.


Trots dessa utmaningar är det möjligt att förbättra muntlig hälsa för patienter som genomgår palliativ vård. En del av detta involverar att förstå och hantera biverkningar av cancerbehandlingar, och att se till att patienterna får lämplig vård för att hantera dessa biverkningar. En annan viktig faktor är att upprätthålla god munhygien, inklusive regelbunden tandborstning och användning av tandtråd, för att minska risken för infektioner.


Att ta hänsyn till munhälsa som en del av palliativ vård kan ha en betydande inverkan på patienternas livskvalitet och välbefinnande. Det är viktigt att palliativ vård tar hänsyn till denna faktor för att säkerställa att patienterna får en heltäckande vård som tar hänsyn till alla aspekter av deras hälsa och välbefinnande. Det är också viktigt att betona att palliativ vård inte bara handlar om smärtlindring, utan även om att tillgodose patientens psykiska och andliga behov. Studier har visat att palliativ vård kan förbättra patienternas livskvalitet och minska depression och ångest vid livets slutskede.

Dessutom kan palliativ vård hjälpa familjer att hantera förlust och sorg genom stöd och rådgivning.


Relevant kurs på området: https://www.edvida.se/palliativ-vård

  • Lalla RV, Bowen J, Barasch A, et al. MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer. 2014;120(10):1453-1461.

  • Chouliara N, Fisher P. Oral health in palliative care. Lancet Oncol. 2019;20(9):e511-e520.

  • National Comprehensive Cancer Network (NCCN). (2020). Palliative care. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines).

0 kommentarer

Comments


bottom of page