top of page

Emotionell intelligens och funktionsnedsättning

Emotionell intelligens, eller EQ som är förkortningen, är en grundläggande förmåga som innebär att kunna identifiera, förstå och hantera sina egna känslor samt att kunna tolka och förhålla sig till andras. För individer med funktionsnedsättningar representerar EQ en väsentlig dimension av personlig utveckling som lätt kan förbises eller underskattas.

Genom att fokusera på EQ-utveckling kan nya dörrar öppnas till ökad självförståelse, förbättrade sociala relationer och ett mer uppfyllande liv för dessa individer.

Forskning visar att individer med vissa funktionsnedsättningar, såsom autism, kan uppleva och uttrycka känslor på annorlunda sätt. Detta skapar både unika utmaningar och möjligheter när man vill främja EQ som en social färdighet och det finns många goda exempel som visar att främjande arbete som tar hänsyn till detta kan göra en stor skillnad i den enskildes liv.

Med en stark EQ kan man på ett mer framgångsrikt sätt navigera i sociala miljöer, bygga och underhålla relationer samt hantera de emotionella svängningar som kan uppstå i livet. Detta är viktigt i skolmiljöer, arbetsplatser, eller andra typer av dagliga verksamheter en individ kan befinna sig i där sociala dynamiker och gruppsamverkan ofta är centrala. Det är också centralt för att bygga och underhålla konstruktiva relationer på ett generellt plan på fritiden och i privatlivet.

Det finns också en stark koppling mellan EQ och mental hälsa. Personer med funktionsnedsättningar är ofta mer utsatta för psykiska hälsoproblem såsom ångest och depression. Genom att utveckla EQ kan dessa individer få bättre verktyg för att hantera negativa känslor och stress, vilket kan leda till en minskning av psykiska hälsoproblem. Detta förbättrar inte bara individens välbefinnande utan bidrar även till en lägre samhällskostnad i form av sjukvård och stöd.

Sammantaget är det av stor vikt att inkludera EQ-utveckling i handlingsplaner och aktivitetsprogram för personer med funktionsnedsättningar inom omsorgen och andra betydelsefulla arenor som syftar till att skapa ett samhälle där alla individer, oavsett deras utmaningar, ges möjlighet att blomstra och bidra med sina unika perspektiv och talanger.

Genom att göra detta tar vi ett viktigt steg mot ett mer inkluderande och empatiskt samhälle där varje individ har möjlighet att nå sin fulla potential. låt oss tillsammans uppmuntra och stödja utvecklingen av emotionell intelligens hos individer med funktionsnedsättningar. Genom vårt engagemang och vår förståelse kan vi bidra till att skapa en miljö där dessa individer inte bara möts med acceptans och förståelse, utan också ges de verktyg och möjligheter de behöver för att blomstra.


Referens: Brackett, M. (2019). Permission to Feel: Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves, and Our Society Thrive. New York: Celadon Books.


0 kommentarer

Comments


bottom of page