top of page

Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter

Att besitta en grundläggande social kompetens är något som är av hög betydelse för att kunna kommunicera, ta för sig på ett bra och lämpligt sätt och samtidigt må bra i sociala situationer. Det handlar om bla. förmågan till aktivt lyssnande, empati, respekt och tålamod, men också delar som självkontroll och sund konflikthantering. Att bemästra detta är fundamentalt för att känna trygghet i sociala sammanhang och samtidigt få andra att trivas.

Förutsättningarna för att besitta och utveckla sociala förmågor kan variera kraftigt individer emellan. Funktionsnedsättningar och psykiatriska diagnoser är några exempel som kan försvåra processen för vissa och för andra kan det vara en generell rädsla och social ångest som ställer till det.

Även om det inte finns någon uttalad grundproblematik är en väl utvecklad social kompetens något alla kan gynnas av att träna på, det gäller både personal och brukare i största allmänhet och individer med särskilda utmaningar i synnerhet.

Den här kursen syftar till att förmedla förståelse för varför social kompetens är så viktigt och praktisk kunskap i hur man aktivt kan träna och utveckla både sina egna och brukares sociala färdigheter.

Innehåll

 

 • Social kompetens – Vad är det?

 • Emotionell intelligens

 • Orsaker till svårigheter med socialt samspel

 • Grundläggande sociala färdigheter

 •  Kommunikation

 • Kartläggning av styrkor och svagheter i sociala färdigheter

 • Övningar för att träna på sociala färdigheter

 • Rollspel & praktiskt stöd

 • Självreflektion som metod

 

Längd

1 halvdag (3 timmar)

 

Målgrupp

Personal som arbetar med individer med begränsade sociala förmågor eller är intresserad av att själv utveckla sina egna.
 

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
  Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page