top of page

Borderline & EIPS - Myter och missuppfattningar

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, även känt som Borderline, är mer än bara en psykologisk term. För de som lever med det, kan det vara en daglig kamp fylld med emotionella berg- och dalbanor. Denna diagnos, som påverkar upp till 2% av befolkningen, är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Ändå är det förvånande hur många missuppfattningar som cirkulerar kring denna diagnos.


En av de mest påfallande aspekterna av Borderline är dess kännetecken av starka känslomässiga svängningar. Föreställ dig att vakna upp varje dag och inte veta vilken känslomässig väderlek du kommer att möta: soligt, stormigt eller allt däremellan. Dessa känslomässiga svängningar kan ofta påverka humöret, impulsiviteten och kan leda till känslor av tomhet eller en skrämmande rädsla för att bli övergiven.


Denna ökade känslomässiga sårbarhet kan vara mycket utmanande, inte bara för den drabbade, utan också för dem runt omkring. Relationer kan bli komplexa och spända, särskilt när självskadande beteenden och självmordstankar är inblandade. Det är av största vikt att människor med Borderline får det stöd och den förståelse de behöver för att navigera i dessa utmaningar.


Men trots den utbredda förekomsten av denna diagnos, är den ändå så dåligt förstådd av många. Låt oss ta en titt på några av de mest utbredda missuppfattningarna:

  • Manipulativa? En mycket skadlig myt är att människor med Borderline är manipulativa. Men sanningen är att dessa individer ofta kämpar med sina egna intensiva känslor. Dessa snabba känslomässiga förändringar kan misstolkas av andra som ett försök till manipulation, men det är ofta inte avsikten.

  • Aggressiva? Ett annat felaktigt antagande är att människor med Borderline är aggressiva. Även om de kan ha kraftiga känsloutbrott eller intensiva reaktioner, betyder det inte att de är farliga eller fientliga.

  • Arbete och Relationer? Det finns en felaktig uppfattning att de med Borderline inte kan behålla jobb eller ha långvariga relationer. Med rätt stöd, kan många som lever med Borderline ha framgångsrika karriärer och bygga meningsfulla, långvariga relationer.


Upplysning och rätt kunskap är inte bara viktigt för de som lider av Borderline, utan också för samhället som helhet. Genom att förstå den verkliga naturen av denna diagnos och de utmaningar som de drabbade möter, kan vi bli mer medkännande och stödjande personal. grannar, vänner och anhöriga. Hur vi bemöter individer med Borderline kan göra en enorm skillnad. En icke-dömande, empatisk och förstående inställning kan vara avgörande för deras välbefinnande. Många personer med Borderline har upplevt trauman eller känslomässig negligerande under sina liv, vilket gör att en genuint stödjande och respektfull relation kan vara läkande.

Det är dags att säkerställa rätt förståelse av Borderline. Kunskap och empati är nyckeln till att stödja dem som kämpar med denna diagnos. Genom att sprida rätt information och bekämpa stigmatisering kan vi bygga broar av förståelse och stöd, vilket gynnar alla.

Relevant kurs: https://www.edvida.se/borderline-eips Referens: Gunderson, J.G., & Herpertz, S.C. (2017). Borderline Personality Disorder. In The American Journal of Psychiatry, 164(11), 1631-1638.

Σχόλια


bottom of page