top of page

Social dokumentation - Nyckeln till bättre kommunikation, kontinuitet och hälsa

Social dokumentation är en viktig del av av äldreomsorgen som har tydliga samband med förbättrad kommunikation vårdpersonal emellan samtidigt som det skapar en tydlighet och strukturerad förståelse över den äldres behov. Målet är att skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull tillvaro för den enskilde på ett inkluderande sätt. Socialstyrelsens riktlinjer är tydliga och syftet med den social dokumentationen är många. Nedan följer några intressanta fynd i det vetenskapliga världen på temat som bidrar med förståelsen i vilken potential som finns.


En intressant faktor som nämns av Stankiewicz, van der Roest, Kajander och Saks (2018) är att social dokumentation kan bidra till att minska antalet sjukhusinläggningar bland äldre människor samt minska övermedicinering. Genom att dokumentera personens sociala hälsa och behov kan vårdpersonalen upptäcka tidiga tecken på försämring i hälsotillståndet och agera innan det blir allvarligt nog för en sjukhusinläggning. Detta visar på hur social dokumentation kan bidra till att förbättra äldre människors hälsa och minska belastningen på sjukvården.


En annan tydlig fördel med social dokumentation som nämns i studien är att det ger äldre människor en känsla av delaktighet och självbestämmande. Genom att dokumentera personens önskemål och preferenser kan vårdpersonalen anpassa vården och stödet efter personens behov och önskemål. Detta bidrar till att personen känner sig mer delaktig i sin vård och skapar en känsla att deras individuella behov och önskemål tas på allvar. När man jämförde äldre människor som hade dokumenterad social dokumentation kände de sig mer inte bara mer delaktiga i vården utan betydligt mer nöjda jämfört med de som inte hade någon.


En annan fördel med social dokumentation är dess förmåga att förbättra kommunikationen mellan olika vårdgivare. Genom att dokumentera personens sociala och psykiska hälsa kan vårdpersonalen som arbetar med personen i framtiden snabbt få en uppfattning om personens tidigare hälsoutveckling och vårdbehov. Detta kan bidra till en snabbare och smidigare övergång mellan olika vårdgivare och öka möjligheten att anpassa vården efter personens behov.


Den sociala dokumentation ger också en ökad samverkan och förbättrad kommunikation mellan olika vårdgivare och samhällsaktörer vilket ger möjligheter till en ett utökat holistiskt stöd


Sammanfattningsvis är social dokumentation en viktig del av vården inom äldreomsorgen som kan förbättra kommunikation, kontinuitet och hälsa på ett sätt som underlättar för alla inblandade.Relevant kurs hos Edvida: www.edvida.se/soc-dok-äo


Referens: Stankiewicz, C., van der Roest, H., Kajander, M., & Saks, K. (2018). The importance of social documentation in long-term care. International Journal of Integrated Care

0 kommentarer

Commentaires


bottom of page