top of page
 • Sömnens kraft och betydelse för hälsan - ÄO
  Sömnens kraft och betydelse för hälsan - ÄO
  tis 12 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 mars 2024 13:00 – 14:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 mars 2024 13:00 – 14:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Fördjupa din förståelse för sömn: en timmes djupdykning i sömnens vetenskap och dess avgörande roll för vår fysiska och mentala hälsa. Både allmänt- och äldreperspektiv lyfts!
 • Sexualitet och äldreomsorg
  Sexualitet och äldreomsorg
  tis 19 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  19 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  19 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  En kurs som vägleder dig genom äldres sexualitet med fokus på etiska utmaningar och professionellt engagemang, med respekt för varje individs rättigheter
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 20 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
  Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
  tis 09 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  09 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  09 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom äldreomsorgen. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!
 • Stroke
  Stroke
  mån 15 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  15 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  15 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Utveckla din skicklighet och förståelse genom en djupdykning i strokehantering, från orsaker och symtom till praktiska omvårdnadsstrategier, och ge de drabbade äldre bästa möjliga stöd.
 • Undernäring i hemmet
  Undernäring i hemmet
  tors 18 apr.
  Digitalt via zoom
  18 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom
  18 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom
  En grundkurs för omsorgspersonal med syftet att upptäcka och förebygga undernäring inom hemomsorgen och samtidigt nyttja kostens potential.
 • Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  tis 23 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  23 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  23 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs som bjuder på en översikt av vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar med fokus på hur vi kan bemöta dessa utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt .
 • Ombudsutbildning för kraftgivande och stödjande samtal
  Ombudsutbildning för kraftgivande och stödjande samtal
  ons 24 apr.
  Webbaserad utbildning via Zoom
  24 apr. 2024 09:00 – 22 maj 2024 16:00
  Webbaserad utbildning via Zoom
  24 apr. 2024 09:00 – 22 maj 2024 16:00
  Webbaserad utbildning via Zoom
  Anmälan inför utbildningsomgång 24 april + 8 maj + 22 maj 2024
 • Palliativ vård
  Palliativ vård
  tis 28 maj
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  28 maj 2024 09:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  28 maj 2024 09:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
 • Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  tors 26 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs om äldres psykiska ohälsa. Vilka specifika utmaningar, kriser och psykiska sjukdomar man kan ställas inför på livets höst och hur vi som personal på bästa möjliga sätt kan finnas där som ett stöd.
 • Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  tis 08 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?
 • Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
  Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
  tis 03 dec.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.

Relevanta föreläsningar 

 • Konsten att förebygga och hantera stress
  Konsten att förebygga och hantera stress
  tis 05 mars
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  05 mars 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  05 mars 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  En värdefull halvdagskurs utformad för att göra skillnad för både personal och medarbetare inom vård och omsorg
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 20 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  mån 29 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  29 apr. 2024 13:00 – 14:20
  Webbaserad kurs via Zoom
  29 apr. 2024 13:00 – 14:20
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om relationer till våra brukare, den starkaste tillgången vi som personal har inom människovårdande yrken.
 • Att bemöta svåra och utmanande beteenden (22 maj 2024)
  Att bemöta svåra och utmanande beteenden (22 maj 2024)
  ons 22 maj
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 maj 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 maj 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om konsten att hantera svåra och utmanande beteenden som kan uppstå inom vård och omsorg.
 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  tors 22 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla hos både oss själva och våra brukare inom vård- och omsorg!
 • Att skapa engagerande och effektiva möten
  Att skapa engagerande och effektiva möten
  ons 18 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs som har hjälpt åtskilliga verksamheter att skapa en möteskultur som både är engagerande, inkluderande och inte minst effektiv, Vi hälsar dig varmt välkommen och är glada att kunna presentera två av landets främsta föreläsare och konsulter på området.
bottom of page