top of page
 • Sårbehandling inom äldreomsorg
  Sårbehandling inom äldreomsorg
  tors 12 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs i sårbehandling där vi fördjupar oss i och får professionell vägledning i hur vi behandlar och tar oss an vanligt förekommande sår inom äldreomsorgen.
 • Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
  Social dokumentation - För dig som personal inom äldreomsorgen
  tis 17 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  17 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  17 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom äldreomsorgen. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!
 • Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  tors 26 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs om äldres psykiska ohälsa. Vilka specifika utmaningar, kriser och psykiska sjukdomar man kan ställas inför på livets höst och hur vi som personal på bästa möjliga sätt kan finnas där som ett stöd.
 • Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  tis 08 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 16 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Konsten att förebygga och hantera stress
  Konsten att förebygga och hantera stress
  tis 05 nov.
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  05 nov. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  05 nov. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  En värdefull halvdagskurs utformad för att göra skillnad för både personal och medarbetare inom vård och omsorg
 • Äldres behov av näring - Särskilt boende
  Äldres behov av näring - Särskilt boende
  ons 20 nov.
  Digitalt via zoom
  20 nov. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom
  20 nov. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom
  En grundkurs för omsorgspersonal med syftet att upptäcka och förebygga undernäring inom särskilt boende och samtidigt nyttja kostens potential.
 • Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
  Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
  tis 03 dec.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.
 • Suicidprevention
  Suicidprevention
  tors 05 dec.
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en fördjupningskurs där går igenom hur vi kan upptäcka, bemöta och hantera individer ger uttryck för suicidala tankar. Hur ska vi agera och kommunicera? Vilka resurser och vilket stöd finns att tillgå?
 • Palliativ vård
  Palliativ vård
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
 • Sexualitet och äldreomsorg
  Sexualitet och äldreomsorg
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  En kurs som vägleder dig genom äldres sexualitet med fokus på etiska utmaningar och professionellt engagemang, med respekt för varje individs rättigheter
 • Stroke
  Stroke
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Utveckla din skicklighet och förståelse genom en djupdykning i strokehantering, från orsaker och symtom till praktiska omvårdnadsstrategier, och ge de drabbade äldre bästa möjliga stöd.
 • Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
  Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Relevanta föreläsningar 

 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  tis 27 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla hos både oss själva och våra brukare inom vård- och omsorg!
 • Konsten att sätta gränser
  Konsten att sätta gränser
  ons 28 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Lär dig konsten att effektivt sätta och upprätthålla gränser inom vård och omsorg samtidigt upprätthålla hälsosamma relationer gentemot brukare, anhöriga och kollegor.
 • Att skapa engagerande och effektiva möten
  Att skapa engagerande och effektiva möten
  ons 18 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs som har hjälpt åtskilliga verksamheter att skapa en möteskultur som både är engagerande, inkluderande och inte minst effektiv, Vi hälsar dig varmt välkommen och är glada att kunna presentera två av landets främsta föreläsare och konsulter på området.
 • KBT-inspirerat förhållningssätt
  KBT-inspirerat förhållningssätt
  tis 24 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  24 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  24 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Upptäck hur KBT:s principer kan berika ditt arbete inom vård och omsorg och bidra till positiv beteendeförändring och välbefinnande hos både dig och de du stödjer.
 • Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
  Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
  tors 03 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning som sätter perspektiv på hälsa och hur vi utifrån ett salutogent förhållningssätt kan arbeta hälsofrämjande med våra brukare
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 16 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Emotionell intelligens (EQ) inom vård och omsorg
  Emotionell intelligens (EQ) inom vård och omsorg
  tis 22 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 okt. 2024 13:00 – 16:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 okt. 2024 13:00 – 16:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Förhöj din kunskap om EQ för att navigera i både dina egna och andras komplexa känslor. Främja både relationella och kommunikativa komponenter i din tillvaro.
 • Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om relationer till våra brukare, den starkaste tillgången vi som personal har inom människovårdande yrken.

Se även nedan kalendarium

bottom of page