top of page

Kalendarium för dig inom LSS-verksamhet och socialpsykiatri 

Kommande kurser

 • Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
  Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
  tis 05 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 mars 2024 18:00 – 21:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 mars 2024 18:00 – 21:00
  Webbaserad kurs via Zoom
 • Självständighet, självbestämmande och egenmakt inom LSS
  Självständighet, självbestämmande och egenmakt inom LSS
  tors 07 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  07 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  07 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Utforska grundläggande principer, juridiska aspekter, hälsomässiga fördelar med självbestämmande och egenmakt inom LSS-verksamhet och hur man som personal kan arbeta främjande.
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 20 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Individens behov i centrum (IBIC) LSS
  Individens behov i centrum (IBIC) LSS
  tors 21 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  21 mars 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  21 mars 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.
 • Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  Social dokumentation - För personal inom LSS-verksamhet
  tors 11 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  11 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  11 apr. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs med fokus på hur vi säkerställer en korrekt och meningsfull social dokumentation inom LSS-verksamhet. Här benar vi ut alla frågor kring hur, vad och vem!
 • Autism & ADHD
  Autism & ADHD
  tis 16 apr.
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  16 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  16 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  En fördjupningskurs inom autism och ADHD, dels diagnoserna för sig men också hur vi kan förhålla oss till och stödja brukare som har dem båda i kombination.
 • Lågaffektivt bemötande
  Lågaffektivt bemötande
  mån 22 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en grundkurs i lågaffektivt bemötande. Ta del av det evidensbaserade förhållningssättet som syftar till att förebygga och hantera utmanande beteenden inom LSS-verksamhet.
 • Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  tis 23 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  23 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  23 apr. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs som bjuder på en översikt av vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar med fokus på hur vi kan bemöta dessa utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt .
 • Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
  Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
  tis 07 maj
  Webbaserad kurs via Zoom
  07 maj 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  07 maj 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Vi sätter fokus på psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, dess komplexitet, och hur personal genom att upptäcka tidiga signaler och tecken kan anpassa sin kommunikation och sitt stöd.
 • MI för personal inom LSS-verksamhet - En tvådagars grundkurs
  MI för personal inom LSS-verksamhet - En tvådagars grundkurs
  mån 13 maj
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 maj 2024 09:00 – 28 maj 2024 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 maj 2024 09:00 – 28 maj 2024 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen till Edvidas MI-utbildning (2 dagar) specifikt anpassad för personal inom LSS-verksamhet och passar även för dig inom socialpsykiatrin. (Tydliggörande pedagogik som komplement) Exempel och teman utifrån brukarperspektiv relevanta utifrån gruppens yrkesområden
 • Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  tis 08 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?
 • Borderline (EIPS) | HT24
  Borderline (EIPS) | HT24
  ons 13 nov.
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 nov. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 nov. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Kursen om Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline ger grundläggande kunskap om diagnosen, dess påverkningsfaktorer och hur man kan anpassa sitt bemötande och stödja till självhjälp.

Relevanta föreläsningar 

 • Konsten att förebygga och hantera stress
  Konsten att förebygga och hantera stress
  tis 05 mars
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  05 mars 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  05 mars 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  En värdefull halvdagskurs utformad för att göra skillnad för både personal och medarbetare inom vård och omsorg
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 20 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  20 mars 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  mån 29 apr.
  Webbaserad kurs via Zoom
  29 apr. 2024 13:00 – 14:20
  Webbaserad kurs via Zoom
  29 apr. 2024 13:00 – 14:20
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om relationer till våra brukare, den starkaste tillgången vi som personal har inom människovårdande yrken.
 • Att bemöta svåra och utmanande beteenden (22 maj 2024)
  Att bemöta svåra och utmanande beteenden (22 maj 2024)
  ons 22 maj
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 maj 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 maj 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om konsten att hantera svåra och utmanande beteenden som kan uppstå inom vård och omsorg.
 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  tors 22 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla hos både oss själva och våra brukare inom vård- och omsorg!
 • Att skapa engagerande och effektiva möten
  Att skapa engagerande och effektiva möten
  ons 18 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs som har hjälpt åtskilliga verksamheter att skapa en möteskultur som både är engagerande, inkluderande och inte minst effektiv, Vi hälsar dig varmt välkommen och är glada att kunna presentera två av landets främsta föreläsare och konsulter på området.
bottom of page