top of page

Kalendarium för dig inom psykiatrisk verksamhet  

Kommande kurser

 • Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  Att hantera oro och ångestsyndrom | HT24
  tis 08 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  08 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Att känna oro, känslor av stress och ångest är vanligt förekommande för människor i behov av vård- och omsorg. Vilka är de vanliga ångestsyndromen? Vad skiljer på normal oro och ångest och faktiska ångestsjukdomar. Hur kan vi bemöta och aktivt stödja individer som lider av ångestkänslor?
 • Musik som verktyg inom LSS-verksamhet
  Musik som verktyg inom LSS-verksamhet
  tors 10 okt.
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  10 okt. 2024 17:30 – 20:30
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  10 okt. 2024 17:30 – 20:30
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Upptäck hur musik kan fungera som ett kraftfullt verktyg inom LSS-verksamheten. Vi erbjuder vetenskapliga perspektiv och praktiska råd som hjälper dig att skapa en mer meningsfull och engagerande miljö för dem du arbetar med.
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 16 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Borderline (EIPS) | HT24
  Borderline (EIPS) | HT24
  ons 13 nov.
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 nov. 2024 13:00 – 20:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  13 nov. 2024 13:00 – 20:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Kursen om Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline ger grundläggande kunskap om diagnosen, dess påverkningsfaktorer och hur man kan anpassa sitt bemötande och stödja till självhjälp.
 • Suicidprevention
  Suicidprevention
  tors 05 dec.
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en fördjupningskurs där går igenom hur vi kan upptäcka, bemöta och hantera individer ger uttryck för suicidala tankar. Hur ska vi agera och kommunicera? Vilka resurser och vilket stöd finns att tillgå?
 • Konsten att förebygga och hantera stress
  Konsten att förebygga och hantera stress
  tis 10 dec.
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  10 dec. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  10 dec. 2024 13:00 – 16:00
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  En värdefull halvdagskurs utformad för att göra skillnad för både personal och medarbetare inom vård och omsorg
 • Lex Sarah
  Lex Sarah
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Dyk djupt in i Lex Sarah med denna inspirerande och interaktiva kurs ledd av en sveriges mest kompetenta kursledare på temat. Vilka skyldigheter har vi inom vård och omsorg och vem ska göra vad?
 • ​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd
  ​Psykossjukdomar och psykotiskt tillstånd
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom
  Upptäck hur du kan förbättra ditt bemötande av personer med psykotiska tillstånd och få en bättre förståelse för deras verklighet. Kursen ger verktyg och råd för att arbeta professionellt med människor i behov.
 • Lågaffektivt bemötande
  Lågaffektivt bemötande
  Datum och tid ej fastställt
  Plats ej fastställd
  Datum och tid ej fastställt
  Plats ej fastställd
  Datum och tid ej fastställt
  Plats ej fastställd
  Välkommen på en grundkurs i lågaffektivt bemötande. Ta del av det evidensbaserade förhållningssättet som syftar till att förebygga och hantera utmanande beteenden inom LSS-verksamhet.
 • Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  Att möta människor med psykiatriska diagnoser
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en kurs som bjuder på en översikt av vanligt förekommande psykiatriska sjukdomar med fokus på hur vi kan bemöta dessa utifrån ett professionellt och empatiskt förhållningssätt .
 • Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
  Att utveckla social kompetens och sociala färdigheter
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
 • Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
  Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Relevanta föreläsningar 

 • Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  Självkänsla - Varför den är viktig och hur vi kan främja den
  tis 27 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 aug. 2024 13:00 – 14:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om att förstå och främja en god självkänsla hos både oss själva och våra brukare inom vård- och omsorg!
 • Konsten att sätta gränser
  Konsten att sätta gränser
  ons 28 aug.
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  28 aug. 2024 13:00 – 15:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Lär dig konsten att effektivt sätta och upprätthålla gränser inom vård och omsorg samtidigt upprätthålla hälsosamma relationer gentemot brukare, anhöriga och kollegor.
 • Att skapa engagerande och effektiva möten
  Att skapa engagerande och effektiva möten
  ons 18 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  18 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs som har hjälpt åtskilliga verksamheter att skapa en möteskultur som både är engagerande, inkluderande och inte minst effektiv, Vi hälsar dig varmt välkommen och är glada att kunna presentera två av landets främsta föreläsare och konsulter på området.
 • KBT-inspirerat förhållningssätt
  KBT-inspirerat förhållningssätt
  tis 24 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  24 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  24 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Upptäck hur KBT:s principer kan berika ditt arbete inom vård och omsorg och bidra till positiv beteendeförändring och välbefinnande hos både dig och de du stödjer.
 • Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
  Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
  tors 03 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning som sätter perspektiv på hälsa och hur vi utifrån ett salutogent förhållningssätt kan arbeta hälsofrämjande med våra brukare
 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 16 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.
 • Emotionell intelligens (EQ) inom vård och omsorg
  Emotionell intelligens (EQ) inom vård och omsorg
  tis 22 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 okt. 2024 13:00 – 16:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  22 okt. 2024 13:00 – 16:30
  Webbaserad kurs via Zoom
  Förhöj din kunskap om EQ för att navigera i både dina egna och andras komplexa känslor. Främja både relationella och kommunikativa komponenter i din tillvaro.
 • Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Konsten att skapa professionella relationer - Möjligheter och dilemman
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en föreläsning om relationer till våra brukare, den starkaste tillgången vi som personal har inom människovårdande yrken.

Se även nedan kalendarium

bottom of page