top of page

Edvidas forum för vetenskapliga artiklar

Den här sidan är dedikerad till att publicera intressanta artiklar på olika teman inom vård och omsorg. Inläggen bygger på referenser från olika vetenskapliga upptäckter och aktuella skeenden sammanfattade på ett intressant och kortfattat sätt

Vi strävar efter att tillhandahålla lättförståeligt och aktuellt innehåll som kan inspirera och uppdatera vårdpersonal, forskare och allmänheten. Vi täcker allt från nya vetenskapliga rön och teknologiska innovationer till sociala och etiska frågor inom äldreomsorg och rehabilitering. Vår ambition är att sprida kunskap och främja en högre kvalitet på vård och omsorg i samhället.

Uppdateringar minst 1 gång i veckan

bottom of page