top of page

Konsten att bemöta svåra och utmanande beteenden

 

Inom vård och omsorg kan det ibland uppstå situationer som kan vara utmanande, svåra att hantera och leda till obehagliga stämningar.

 

Brukare kan av olika anledningar vara irriterade,  plötsligt bli utåtagerande eller till och med hotfulla.  I vissa fall kan det finnas någon underliggande funktionsnedsättning eller demensproblematik som är till grund för beteendet men inte nödvändigtvis. Det kan också hända att anhöriga av olika skäl brusar upp vilket leder till svåra samtal.

 

Oavsett så finns det pedagogiska strategier vi kan ta till för att dämpa en uppskruvad stämning eller avleda utmanande beteende.   Den här föreläsningen ger en introduktion till lågaffektivt bemötande som utgångspunkt men innehåller också andra kommunikativa strategier för att lyckas hantera svåra situationer på ett professionellt sätt.


 

Innehållspunkter

 • Lågaffektivt bemötande - En översikt och utgångspunkt

 • Självreglering & affektsmitta

 • Förebyggande strategier för att hantera utmanande beteende

 • Att sätta gränser

 • Samtalsmetodik för svåra samtal

   

Målgrupp

Personal inom vård- och omsorg eller angränsande människorvårdande yrken


 

Tid

1,5 h

Undervisningsform

 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att bemöta svåra och utmanande beteenden | HT24
  Att bemöta svåra och utmanande beteenden | HT24
  ons 11 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  11 sep. 2024 13:00 – 14:30
  11 sep. 2024 13:00 – 14:30
  Välkommen på en föreläsning om konsten att hantera svåra och utmanande beteenden som kan uppstå inom vård och omsorg.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page