top of page

Rättshaveristiskt beteende

Den här kursen i rättshaversitiskt beteende ger en pedagogisk möjlighet att förstå och lära sig hantera personer som har en stark övertygelse om sin egen rättfärdighet. Det kan vara en utmaning att kommunicera med sådana individer eftersom de tenderar att bli defensiva och tvekar att acceptera andras perspektiv.Denna typ av beteende kan ofta leda till konflikter och missförstånd, vilket kan påverka relationer både på personlig och professionell nivå.

Kursen fokuserar på att lära ut olika strategier för att bemöta rättshaversitiskt beteende på ett effektivt sätt Det kan innebära att man lär sig att lyssna aktivt, att använda en icke-konfronterande kommunikationsstil och att vara öppen för att förstå de bakomliggande orsakerna till en persons rättfärdiga ställningstagande.

Genom att öka sin förståelse för rättshaversitiskt beteende och bli medveten om sitt egna bete ökar möjligheterna för en bättre kommunikation och konstruktiva möten eller relationer.

 

Innehåll
 

 • Vad är rättshaveristiskt beteende?

 • Identifiering av rättshaveristiksa personer

 • Orsaker och bakomliggande faktorer

 • Bemötande och förhållningssätt

 • Strategier för kommunikation

 • De svåra samtalen

 • Konflikthantering

 • Förståelsen för olika perspektiv
   

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal som möter personer med rättshaveristiskt beteende

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Rättshaveristiskt beteende
  Rättshaveristiskt beteende
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page