top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Rättshaveristiskt beteende

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Rättshaveristiskt beteende
Rättshaveristiskt beteende

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Rättshaveristiskt beteende

Den här kursen i rättshaversitiskt beteende ger en pedagogisk möjlighet att förstå och lära sig hantera personer som har en stark övertygelse om sin egen rättfärdighet. Det kan vara en utmaning att kommunicera med sådana individer eftersom de tenderar att bli defensiva och tvekar att acceptera andras perspektiv.Denna typ av beteende kan ofta leda till konflikter och missförstånd, vilket kan påverka relationer både på personlig och professionell nivå.  

Kursen fokuserar på att lära ut olika strategier för att bemöta rättshaversitiskt beteende på ett effektivt sätt Det kan innebära att man lär sig att lyssna aktivt, att använda en icke-konfronterande kommunikationsstil och att vara öppen för att förstå de bakomliggande orsakerna till en persons rättfärdiga ställningstagande.  

Genom att öka sin förståelse för rättshaversitiskt beteende och bli medveten om sitt egna bete ökar möjligheterna för en bättre kommunikation och konstruktiva möten eller relationer.

Innehåll

  • Vad är rättshaveristiskt beteende?
  • Identifiering av rättshaveristiksa personer
  • Orsaker och bakomliggande faktorer
  • Bemötande och förhållningssätt
  • Strategier för kommunikation
  • De svåra samtalen
  • Konflikthantering
  • Förståelsen för olika perspektiv

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg som möter personer med rättshaveristiskt beteende

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page