top of page

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Människor med intellektuell, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning riskerar i högre grad än andra att utveckla psykisk ohälsa. Nedsättande funktionstillstånd för med sig sina unika utmaningar som för utomstående kan vara svåra att förstå och känna igen sig i. 

Det kan handla om funktionsnedsättningen och dess inverkan i sig, svårigheter i att navigera i sina känslor, men även stigmatisering och diskriminering är faktorer som kan ha stor inverkan.

För att personer inom LSS-verksamhet ska kunna uppnå en hög livskvalitet krävs en bra balans mellan det fysiska och det psykiska hälsotillståndet och här är det direkt nödvändigt med yttre stöd för att kunna finna den balansen. En stor utmaning är nämligen att det kan vara svårare för målgruppen att på egen hand identifiera och analysera känslolivet och självständigt reflektera över vägen framåt. 

För att lyckas vara ett gott stöd är det viktigt med välutbildad personal som känner till risk- och friskfaktorer specifikt för individer med funktionsnedsättning och har kunskap i hur vi kan kommunicera kring dessa på ett bra sätt.Innehåll

 • Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

 • Signaler och tecken för att upptäcka svårtolkad psykisk ohälsa

 • Livskriser och vanliga prövningar hos personer inom LSS

 • Stigmatisering och diskriminering 

 • Perspektiv på symtom och diagnoser

 • Oro, stress, ångest och depression

 • Vad kan vi göra? Hur kan vi stödja?

 • Förebyggande arbete

 • Salutogent perspektiv som arbetsverktyg

 • Professionellt bemötande och förhållningssätt

 

Längd

Standardlängd är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller andra som arbetar med funktionsnedsättning
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
  Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
  Datum och tid ej fastställt
  Plats ej fastställd
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Vi sätter fokus på psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, dess komplexitet, och hur personal genom att upptäcka tidiga signaler och tecken kan anpassa sin kommunikation och sitt stöd.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page