top of page

Datum och tid ej fastställt

|

Plats ej fastställd

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Vi sätter fokus på psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, dess komplexitet, och hur personal genom att upptäcka tidiga signaler och tecken kan anpassa sin kommunikation och sitt stöd.

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Tid och plats

Datum och tid ej fastställt

Plats ej fastställd

Om evenemanget

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Människor  med intellektuell, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning riskerar  i högre grad än andra att utveckla psykisk ohälsa. Nedsättande  funktionstillstånd för med sig sina unika utmaningar som för utomstående kan  vara svåra att förstå och känna igen sig i.  Det kan handla om  funktionsnedsättningen och dess inverkan i sig,  svårigheter i att navigera i sina känslor, men även stigmatisering och  diskriminering är faktorer som kan ha stor inverkan.

För att personer inom LSS-verksamhet ska kunna  uppnå en hög livskvalitet krävs en bra balans mellan det fysiska och det  psykiska hälsotillståndet och här är det direkt nödvändigt med yttre stöd för  att kunna finna den balansen. En utmaning är nämligen att det kan vara svårare  för målgruppen att på egen hand identifiera och analysera känslolivet och  självständigt reflektera över vägen framåt.

För att lyckas vara ett gott stöd är det viktigt  med välutbildad personal som känner till risk- och friskfaktorer specifikt för  individer med funktionsnedsättning och har kunskap i hur vi kan kommunicera  kring dessa på ett bra sätt.

Innehåll

 • Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning
 • Signaler och tecken för att upptäcka svårtolkad psykisk ohälsa
 • Livskriser och vanliga prövningar hos personer inom LSS
 • Stigmatisering och diskriminering
 • Perspektiv på symtom och diagnoser
 • Oro, stress, ångest och depression
 • Vad kan vi göra? Hur kan vi stödja?
 • Förebyggande arbete
 • Salutogent perspektiv som arbetsverktyg
 • Professionellt bemötande och förhållningssätt

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller andra som arbetar med funktionsnedsättning 

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Önskar du en inspelad version?

Kan du inte datumet eller av andra anledningar önskar en inspelad version av kursen? Anmäl då ditt intresse HÄR

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page