top of page

Lågaffektivt bemötande inom äldreomsorgen

Lågaffektivt bemötande är ett väl beprövat pedagogiskt förhållningssätt som används för att möta människor på ett harmoniskt och avspänt sätt i utmanande situationer. Det är en värdefull kompetens för att under svåra mellanmänskliga möten kunna förebygga en eskalerande situation och upprätthålla ett lugn med samtalston.

Lågaffektivt bemötande är en eftertraktad förmåga som lämpar sig för dig som möter utmanande betande i ditt arbete och i synnerhet för dig som arbetar med individer med svårhanterliga funktionsvariationer då det kan påverka svårigheter med att reglera affekt. Då behöver vi kunskap i hur vi kan bidra med att lugna stämningen och skapa konstruktiva samtal och goda relationer.

Välkommen att ta del av kärnan i det lågaffektiva tankesättets grunder som består av affektteori, ett axplock av neuropsykiatri blandat med en humanistisk grundsyn.

Innehåll

 

 • Lågaffektivt bemötande som metod och förhållningssätt

 • Humanistiskt förhållningssätt

 • Affektteori och affektsmitta

 • Orsaker till utmanande beteende

 • Diagnoser och sjukdomstillstånd som kan försvåra 

 • Förebyggande åtgärder

 • Stress och oroshantering

 • Hantera svåra situationer utan att trappa upp konflikter

 • Bemötande vid hot och våld

 • Vikten av empatiskt och kommunikativt förhållningssätt

 • Samsyn och samverkan

 

Längd

09.00-16.00
 

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg och/eller funktionsvariation

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Lågaffektivt bemötande - Äldreomsorg
  Lågaffektivt bemötande - Äldreomsorg
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page