top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Lågaffektivt bemötande - Äldreomsorg

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Lågaffektivt bemötande - Äldreomsorg
Lågaffektivt bemötande - Äldreomsorg

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande är ett väl beprövat pedagogiskt förhållningssätt som används för att möta människor på ett harmoniskt och avspänt sätt i utmanande situationer. Det är en värdefull kompetens för att under svåra mellanmänskliga möten kunna förebygga en eskalerande situation och upprätthålla ett lugn med samtalston.  

Lågaffektivt bemötande är en eftertraktad förmåga som lämpar sig för dig som möter utmanande betande i ditt arbete och i synnerhet för dig som arbetar med individer med svårhanterliga funktionsvariationer då det kan påverka svårigheter med att reglera affekt. Då behöver vi kunskap i hur vi kan bidra med att lugna stämningen och skapa konstruktiva samtal och goda relationer.  

Välkommen att ta del av kärnan i det lågaffektiva tankesättets grunder som består av affektteori, ett axplock av neuropsykiatri blandat med en humanistisk grundsyn.  

Innehåll

 • Lågaffektivt bemötande som metod och förhållningssätt
 • Humanistiskt förhållningssätt
 • Affektteori och affektsmitta
 • Orsaker till utmanande beteende
 • Diagnoser och sjukdomstillstånd som kan försvåra
 • Förebyggande åtgärder
 • Stress och oroshantering
 • Hantera svåra situationer utan att trappa upp konflikter
 • Bemötande vid hot och våld
 • Vikten av empatiskt och kommunikativt förhållningssätt
 • Samsyn och samverkan

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg 

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page