top of page

När människor med olika bakgrunder, perspektiv och åsikter samverkar, är konflikter något som kan tyckas vara oundvikligt. 

Konflikter kan ofta upplevas som jobbiga och dränerande, men de kan också vara hälsosamma och till och med nödvändiga både på individuell och organisatorisk nivå. Vad som verkligen betyder något, och där den verkliga utmaningen ligger, är hur vi hanterar dessa konflikter, hur vi navigerar i dem och hur vi kan omvandla dem till konstruktiva och produktiva dialoger för att främja samarbete och gemensamt lärande.

Att ha förmågan att identifiera, förstå och hantera konflikter på ett effektivt sätt är en färdighet som kan förbättra vårt interpersonella förhållande, öka vår arbetsprestation och bidra till en sund arbetsmiljö. Denna kurs syftar till att förse deltagare med de nödvändiga verktygen och teknikerna för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.


Innehåll

 • Vad är en konflikt?

 • Identifiering och tolkning av konflikter

 • Perspektiv på konflikters effekter

 • Konflikthantering

 • Att kommunicera i konfliktsituationer

 • Att bygga broar: Från konflikt till samarbete

 • Förebyggande av konflikter

 • Fallstudier och levande exempel 

 • Reflektion och framåtblick

   

Längd

3 h (Kan även genomföras under en heldag)
 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Konflikthantering och medling
  Konflikthantering och medling
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page