top of page

Individens behov i centrum (IBIC)

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt formulerat av socialstyrelsen som äldreomsorgen uppmanas att följa. Det handlar om att identifiera och ta till vara på och följa upp varje individs unika behov, resurser, mål och resultat.

 

IBIC ska genomsyra vårt sätt att arbeta och det är också ett stöd för hur vi kan dokumentera på ett strukturerat sätt om våra brukare. Chansen att lyckas väl med att införa IBIC i en verksamhet ökar om verksamheten har uppdaterad och kontinuerlig utbildning om vad IBIC innebär rent praktisk och det är även viktigt med en gemensam samsyn i arbetsgruppen.

Den här utbildningen sammanfattar IBIC som arbetssätt och konkretiserar vad det innebär i praktiken med levande exempel hur vi både som enskild personal och verksamhet i stort kan uppnå målen.  


Innehåll

 

 • Vad är IBIC?

 • IBIC som modell och klassifikation

 • Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter

 • Från handläggningsprocess till utförare

 • Perspektiv på meningsfullhet och livskvalitet

 • Hälsa och hälsofrämjande arbetssätt

 • Resurser, behov och mål – Formulera och utvärdera

 • Individens delaktighet i IBIC-processen

 • Samtalsmetodik och kommunikation som verktyg

 • Uppföljning och dokumentation

 • Samverkan

 

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom äldreomsorgen
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
  Individens behov i centrum (IBIC) ÄO
  tis 03 dec.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 dec. 2024 09:00 – 16:00
  03 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Vad innebär egentligen IBIC som koncept och modell och hur förverkligar vi dess syfte i praktiken? Välkommen på en kursdag som på ett informativt och inspirerande sätt sätter fingret på just detta.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page