top of page

Grupprocesser och gruppdynamik

För att kunna skapa en god och hållbar psykosocial arbetsmiljö och kunna leda en arbetsgrupp på bästa sätt är det viktigt att ha förståelse för hur samspelet i en grupp fungerar och utvecklas över tid. Det är av stor betydelse för att kunna skapa engagerande och effektiva arbetslag och samtidigt förebygga konflikter och sociala friktioner.

Att ha insikt i hur exempelvis en grupp tar sig igenom olika faser, hur interna normer och värderingar kan växa fram och informella och formella roller skapas är avgörande för att kunna anpassa sitt ledarskap.

 

Välkommen att ta del av kursen som ger dig kunskapen och verktygen du behöver!

Innehåll

 

 • Gruppsammansättningens betydelse för gruppdynamiken

 • Grupprocesser utifrån FRIO-modellen

 • Ledarskapets funktion och betydelse för grupputvecklingen

 • Faktorer som påverkar gruppens samspel

 • Normer, värderingar och gruppkultur

 • Kommunikation i grupp

 • Roller och status

 • Olika konflikter och hur de uppstår

 • Konflikthantering och stödjande ledarskap

 • Konsten att främja motiverande och engagemang 

 • Konflikthantering

 

 

Längd

Standardlängd är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

För dig som chef eller ledare inom vård och omsorg.
 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Grupprocesser och gruppdynamik
  Grupprocesser och gruppdynamik
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page