top of page

Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion

För att du som är ny inom LSS-verksamhet ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att göra ett bra jobb har vi tagit fram en introduktionsutbildning där vi satt samman de grundläggande bitarna att hålla koll på. Det är viktigt att känna meningsfullhet i vad man gör och få en bra start. 

Kursen syftar till att stödja dig i förståelsen för din nya yrkesroll och göra den så begriplig och hanterbar som möjligt. Vi går igenom allt ifrån lagstiftningen du behöver ha koll på, hur du i praktiken säkerställer att den efterföljs, samt hur du pedagogiskt ska förhålla dig till olika människor och situationer du kan komma att stöta på.

 

Utbildningen har ett praktiskt och verksamhetsnära perspektiv för att ge en så tydlig och relaterbar bild av yrkesrollen som möjligt.

Innehåll

 

 • Lagstiftning inom funktionhinderomsorgen (LSS-lagen, konventioner & Socialstyrelsens riktlinjer)

 • Personkretsar – en översikt

 • Olika typer av funktionsnedsättning och dess konsekvenser

 • Ett stödjande och professionellt förhållningssätt

 • Kommunikation och bemötande

 • Hälsa och ohälsa inom LSS-verksamhet

 • Motivationsarbete

 • Vikten av ett salutogent perspektiv

 • Dokumentation inom funktionshinderområdet

 • Genomförandeplan

 

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion
  Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page