top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion
Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Att arbeta inom LSS-verksamhet – En introduktion

För att du som är ny inom LSS-verksamhet ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att göra ett bra jobb har vi tagit fram en introduktionsutbildning där vi satt samman de grundläggande bitarna att hålla koll på. 

Det är viktigt att känna meningsfullhet i vad man gör och få en bra start.   Kursen syftar till att stödja dig i förståelsen för din nya yrkesroll och göra den så begriplig och hanterbar som möjligt. 

Vi går igenom allt ifrån lagstiftningen du behöver ha koll på, hur du i praktiken säkerställer att den efterföljs, samt hur du pedagogiskt ska förhålla dig till olika människor och situationer du kan komma att stöta på.

Utbildningen har ett praktiskt och verksamhetsnära perspektiv för att ge en så tydlig och relaterbar bild av yrkesrollen som möjligt.  Innehåll

  • Lagstiftning inom funktionhinderomsorgen (LSS-lagen, konventioner & Socialstyrelsens riktlinjer)
  • Personkretsar – en översikt
  • Olika typer av funktionsnedsättning och dess konsekvenser
  • Ett stödjande och professionellt förhållningssätt
  • Kommunikation och bemötande
  • Hälsa och ohälsa inom LSS-verksamhet
  • Motivationsarbete
  • Vikten av ett salutogent perspektiv
  • Dokumentation inom funktionshinderområdet
  • Genomförandeplan

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page