top of page

Suicidprevention

Suicidprevention och psykisk ohälsa är svåra områden samtidigt som det är otroligt värdefullt och avgörande att ha kunskap i hur man kan möta och samtala med individer i behov.  Kursen syftar till att förmedla kunskap, färdigheter och verktyg för att identifiera och hjälpa personer som kan vara i riskzonen för självmord.


Kursen inkluderar övergripande kunskap med ett fokus på det mellanmänskliga mötet. Genom talande exempel, samtalsmetodik och diskussioner lär sig deltagarna att tillämpa den nya kunskapen på ett meningsfullt sätt i deras arbete.

 

Som deltagare får man tillgång till verktyg de själva kan tillämpa men också få kunskap om vilka yttre resurser som finns för att stödja deras arbete i suicidprevention. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna att känna sig mer självsäkra i sin förmåga att identifiera och hjälpa personer i riskzonen för självmord.

Innehåll

 • Statistik och riskfaktorer

 • Varningssignaler och skyddsfaktorer

 • Bedömning av självmordsrisk

 • Svåra och stödjande samtal

 • Förhållningsätt och bemötande

 • Intervention och krisplaner

 • Samarbeten och resurser

 • Etiska och juridiska övervägande

 • Eftervård och självvård

Längd

Standard är en heldag mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg
 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Beställ kursen till just er arbetsplats. Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Suicidprevention
  Suicidprevention
  tors 05 dec.
  Webbaserad kurs via Zoom
  05 dec. 2024 09:00 – 16:00
  05 dec. 2024 09:00 – 16:00
  Välkommen på en fördjupningskurs där går igenom hur vi kan upptäcka, bemöta och hantera individer ger uttryck för suicidala tankar. Hur ska vi agera och kommunicera? Vilka resurser och vilket stöd finns att tillgå?

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page