top of page

Utbildning i stroke

Kursen är skapad för att ge dig ökad förståelse och kompetens i att hantera stroke inom äldreomsorgens miljö. Du kommer att lära dig om tecknen, symtomen och särskilda risker för äldre med stroke, samt viktiga omvårdnadsåtgärder och praktiska tillämpningar för att kunna erbjuda optimal vård och stöd till äldre personer som har drabbats av stroke inom äldreomsorgen.

Utöver att lära dig om stroke i äldreomsorgens miljö, kommer du också att få insikt i de olika typerna av stroke och hur de påverkar kroppen och hjärnan. Du kommer att lära dig om de senaste behandlingsmetoderna och mediciner som används för att behandling, och vad som är viktigt att tänka på som omsorgspersonal utifrån det.

Innehåll

 

 • Strokegrund: Orsaker, risker, konsekvenser.

 • Tecken & symtom: Identifiera, hantera.

 • Handhavande: Omvårdnad och återhämtning.

 • Riskhantering: Förebygg komplikationer.

 • Praktiska exempel

 

Längd

Längd kan anpassas och är normalt 2-3 timmar

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård
 

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Stroke
  Stroke
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Utveckla din skicklighet och förståelse genom en djupdykning i strokehantering, från orsaker och symtom till praktiska omvårdnadsstrategier, och ge de drabbade äldre bästa möjliga stöd.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page