top of page

I en era där sömnsvårigheter blivit ett växande samhällsproblem står behovet av förståelse i skarp kontrast. Har ni reflekterat över sömnens fundamentala betydelse?  Men har du någonsin stannat upp och verkligen funderat över sömnens makt och vad den faktiskt innebär för vår hälsa både mentalt och fysiskt, långsiktigt och kortsiktigt. 

För yrkesverksamma inom vård och omsorg är förståelsen av sömnens betydelse helt klart betydelsefull. Med kunskap om hur sömn kan stödja återhämtning, stärka immunförsvaret och balansera psykiskt välbefinnande, blir det möjligt att inte bara själv åtnjuta bättre sömn utan även stödja vårdtagare och brukare. Lär dig varför en god natts sömn inte bör ses som en lyx, utan som en nödvändighet för god hälsa.

I denna kurs kommer du att dyka ner i den senaste forskningen, förstå de underliggande processerna och bli utrustad med konkreta strategier för att stödja optimal sömnkvalitet. Oavsett om du själv brottas med sömnproblem eller arbetar med dem som gör det, kommer denna föreläsning att vara behjälplig. 

Välkommen att upptäcka sömnens verkliga kraft.
 


Innehåll

 

• Sömnen och återhämtningens betydelse
• Sömncyklens grunder
• Immunförsvaret och sömn
• Psykisk hälsa
• Sömnbristens konsekvenser
• Vanliga sömnstörningar 
• Strategier för bättre sömn
 

Målgruppsanpassning 

Föreläsningen kan skräddarsys för att passa specifika
behov och utmaningar inom olika målgrupper avsett om
det gäller äldre, personer med psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning. 
 

Längd

1 h
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Sömnens kraft och betydelse för hälsan - ÄO
  Sömnens kraft och betydelse för hälsan - ÄO
  tis 12 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 mars 2024 13:00 – 14:00
  12 mars 2024 13:00 – 14:00
  Fördjupa din förståelse för sömn: en timmes djupdykning i sömnens vetenskap och dess avgörande roll för vår fysiska och mentala hälsa. Både allmänt- och äldreperspektiv lyfts!
 • Sömnens kraft och betydelse för hälsan - LSS
  Sömnens kraft och betydelse för hälsan - LSS
  fre 01 mars
  Webbaserad kurs via Zoom
  01 mars 2024 11:00 – 12:00
  01 mars 2024 11:00 – 12:00
  Fördjupa din förståelse för sömn: en timmes djupdykning i sömnens vetenskap och dess avgörande roll för vår fysiska och mentala hälsa. Både allmäna och perspektiv kring funktionsnedsättning lyfts!

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page