top of page

Självskadebeteende

Att skada sig själv är ofta ett sätt att försöka hantera svåra känslor vilket kan vara en särskilt stor utmaning för personer som har en eller flera psykiatriska sjukdomar. Självskadebeteende känns ofta bra i stunden men gör att man mår sämre på sikt och i sin tur hotar hälsan.

Det finns olika varianter och former av självskadebeteende och fenomenet kan ta sig i uttryck på varierande sätt, dessutom kan självskada vara antingen en medveten eller omedveten handling. Det är viktigt att som personal se och uppfatta kännetecken, riskfaktorer och veta hur man kan behandla och finnas till stöd. Detta är ett känsligt och svårarbetat område där rätt bemötande kan vara avgörande.

Kursen låter dig som deltagare få grundläggande kunskaper och perspektiv på självskadebeteende och hur vi kan bemöta och hantera detta på så bra sätt som möjligt.


Innehåll

 

 • Vad är självskadebeteende?

 • Känslomässig kris och obalans

 • Särskilt utsatta grupper

 • Stereotypt, repetitivt & copingorienterat självskadebeteende

 • Kartläggning och utredning

 • Utlösande faktorer

 • Hur bemöta och samtala kring självskada?

 • Vad kan man göra?

 • Empatiskt förhållningssätt

 • Förändringsstrategier
   

 

Längd

Standard är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal som möter individer som uppvisar självskadebeteende.
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Självskadebeteende
  Självskadebeteende
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page