top of page

Sexualitet, sexuell hälsa och funktionsnedsättning

Sexualitet och relationer är grundläggande mänskliga behov som inte begränsas av funktionsnedsättningar, vare sig det är i intellektuell, kognitiv eller fysisk form. Som professionell organisation inom ramen för LSS är det därför viktigt att ha en samsyn och organisation för att kunna bemöta, samtala och hantera frågan på bästa möjliga sätt i linje med målet att tillgodose varje individs  mänskliga rättigheter. 

Det här är en utmaning som inte sällan kommer med etiska dilemman och svåra frågor av olika slag. Hur vi kan tänka kring stöd och förståelse kring dessa behov på ett kompetent och respektfullt sätt. Vilka gränser och gråzoner finns och hur förhåller vi oss till dem? 


Denna kurs är skapad för att ge personal som arbetar med individer som har funktionsnedsättning de nödvändiga verktygen och kunskapen för att säkerställa rätt kompetens i dessa frågor. Vi tar oss an ämnet med integritet, expertis och en djup förståelse för vikten av att erbjuda adekvat stöd till dem som lever med funktionsnedsättningar.

Genom denna utbildning kommer ni inte bara att öka er insikt om ämnet, utan också stärka er organisationens förmåga att ge ett kvalitativt och mänskligt stöd.

 

 

Innehåll
 

• Sexualitet och sexuell och funktionsnedsättning
• Fördomar och tabun
• Mänskliga behov och mänskliga rättigheter
• Perspektiv på individens utmaningar
• Etiska dilemman
• Personalens förhållningssätt
• Organisation och yttre stöd
• Professionellt bemötande

Längd
Kan genomföras både i halv- och heldagsformat

Målgrupp
Personal inom LSS-verksamhet

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

Inga kommande evenemang för tillfället

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page