top of page

Sårbehandling inom äldreomsorg

Att ha ett sår kan innebära en stor belastning som påverkar livet i negativ riktning för den enskilde om det inte behandlas rätt. Det gäller oavsett om det rör sig om akuta sår efter olycksfall, trycksår, och inte minst under efterbehandling av svårläkta fall.
 

Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer och inom äldreomsorgen kan det vara särskilt utmanande. Äldre har nämligen en högre risk än andra att utveckla sår på grund av flera olika skäl.

Det kan handla om allt ifrån förändringar i huden, försämrad blodcirkulation, försämrat immunförsvar och inte sällan sjukdomar som diabetes. Ökad orörlighet och andra livsstilsförändringar är andra faktorer. Detta gör att sår inte bara är mer vanligt förekommande utan också att vården och behandlingen ofta blir mer komplicerad.

Med rätt kunskap kan vi lära oss att ge bästa förutsättningar för läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Den här kursen ger dig kompetensen att utveckla din yrkesskicklighet som kan göra stor betydelsefull skillnad för den enskilde.


Innehåll

 

 • Vanliga sår inom äldreomsorgen
  (sår, venösa/arteriella bensår, trycksår, skråmor)

 • Förebyggande åtgärder

 • Varför uppstår sår?

 • Att hantera svårläkta sår

 • Behandling och rengöring

 • Att lägga och byta förband

 • Bedömning och dokumentation – Från fall till uppföljning

 • Smärta och smärthantering

 • Hygienfaktorer

 • Kommunikation och kontinuitet

 • Regelverk och riktlinjer

 

Längd

Standard är en heldag mellan 09.00-16.00

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård. Kan anpassas både till sjuksköterskor och undersköterskor

Utbildningsformat 

 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Sårbehandling inom äldreomsorg
  Sårbehandling inom äldreomsorg
  tors 12 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  12 sep. 2024 09:00 – 16:00
  Välkommen på en kurs i sårbehandling där vi fördjupar oss i och får professionell vägledning i hur vi behandlar och tar oss an vanligt förekommande sår inom äldreomsorgen.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page