top of page

Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik

Om du arbetar inom vård och omsorg, oavsett om det är inom SOL eller LSS, är sannolikheten stor att du möter människor som har beroendeproblematik. Inte sällan handlar det om individer som lider av ångest, nedstämdhet eller somatisk smärta som försöker lindra symtomen genom självmedicinering.

 

Det finns hjälp att få för den som har beroendeproblematik. I vissa fall kan det räcka med kortare interventioner i form av att samtal, stöd av olika slag och att arbeta med motivation till beteendeförändring. I andra, mer svåra fall kan det bästa alternativet vara att lotsa individen vidare till en beroendemottagning.

 

Den här kursen paketerar grundläggande och värdefulla kunskaper om riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblematik och hur vi professionellt kan förhålla oss till det i mellanmänskliga möten. Fokus ligger på praktisk kunskap om hur skadligt bruk av olika slag det kan identifieras, hur man kan samtala om det och vilka behandlingsalternativ som finns.


Innehåll

•  Riskbruk, skadligt bruk och beroende – Definitioner och skillnader

•  Vad kan man bli beroende av?
(Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

•  Beroendepsykologi

• Vad som händer med hjärnan, kognitioner, känslor och beteenden?

•  Kännetecken och screening

•  Omsorgspersonalens roll

•  Att samtala och motivera till förändring

•   Behandlingsalternativ

•  Lagar och Socialstyrelsens riktlinjer


Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Vård och omsorgspersonal 

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik
  Skadligt bruk, riskbruk och beroendeproblematik
  Tid ej fastställd
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Tid ej fastställd
  Tid ej fastställd
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page