top of page

Psykisk ohälsa & hälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre är idag så vanligt att det enligt folkhälsomyndigheten kan betraktas som ett allvarligt folkhälsoproblem. Tyvärr ses psykisk ohälsa bland många som en naturlig del av åldrandet vilket är felaktigt och det bör inte alls ses som en sanning eller verklighet som vi ska anpassa oss efter. Utifrån Socialstyrelsens direktiv behöver åldrande inte per automatik innebära försämrad livskvalitet och vårt uppdrag inom vård och omsorg är utformad med den utgångspunkten som ledstjärna.
 

Vilka är risk- och friskfaktorerna för psykisk ohälsa som är specifika för gruppen äldre och vilka är de vanliga psykiska sjukdomstillstånden? Hur kan vi förhålla oss till och hantera utmaningarna vi möter samtidigt som vi stimulerar och främjar möjligheterna vi ser?


Innehåll

 

 • Äldres hälsa och ohälsa

 • Fördomar och förlegade föreställningar

 • Ett geriatriskt perspektiv på äldres hälsa

 • Existentiella behov

 • Äldres specifika utmaningar och livskriser

 • Oro, stress och ångest

 • Psykiatriska diagnoser

 • Förebyggande arbete

 • Vad kan vi göra? Hur kan vi stödja?

 • Professionellt bemötande och förhållningssätt

 • Salutogent perspektiv som arbetsverktyg

 • Kraftgivande samtal

 

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård

Utbildningsform
Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  Psykisk hälsa & ohälsa hos äldre
  tors 26 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  26 sep. 2024 13:00 – 16:00
  Webbaserad kurs via Zoom
  Välkommen på en halvdagskurs om äldres psykiska ohälsa. Vilka specifika utmaningar, kriser och psykiska sjukdomar man kan ställas inför på livets höst och hur vi som personal på bästa möjliga sätt kan finnas där som ett stöd.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page