top of page

Palliativ vård 

Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra symtom vid livets slutskede men ska också bidra till bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. Varje enskild individ har rätt till att må så bra som möjligt trots ett livshotande och palliativt tillstånd. Då krävs det att omvårdnadspersonal har adekvata kunskaper och insikter kring vilka behov och utmaningar som finns utifrån ett holistiskt perspektiv

Hur kan vi arbeta med symtomlindring som innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov? Hur samverkar och kommunicerar vi mellan olika professioner och vilka lagar och styrdokument behöver vi ha koll på? Vad är viktigt att tänka på för att bemöta och ge omsorg även till närstående?

Innehåll

 

 • Palliativ vård – vård vid livets slutskede

 • De fyra hörnstenarna och den palliativa vårdens värdegrund

 • Symtom och hur vi kan upptäcka dem

 • Särskilda behov under livets slutskede

 • Empatiskt och relationellt förhållningssätt

 • Hälsofrämjande perspektiv vid livets slut

 • Existentiell och personlig kris

 • Sorg och ångest – Hur hanterar vi?

 • Smärtlindring

 • Samverkan och rapportering

 • Närståendeperspektiv

 • Lagar, styrdokument och riktlinjer

 

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg & äldrevård
 

 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Palliativ vård
  Palliativ vård
  Datum och tid ej fastställt
  Digitalt via zoom eller fysiskt på plats
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page