top of page

En föreläsning som ger grunderna i hur man kan främja motivation hos
andra människor. Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt
och samtalsmetod som syftar till att öka inre motivation till
beteendeförändring hos brukare/klient.  Att arbeta med utgångspunkt
i MI ökar kvalitet i relationen mellan individer och är ett effektivt och
strategiskt sätt att samtala.


Grunden i motiverande samtal är att hjälpa en person att upptäcka, hämta fram,
utforska och använda sin egen motivation till förändring. För detta krävs kunskap
och tillämpning av både förhållningssätt och handfasta strategier att använda sig av i
samtalssituationer.

Den här föreläsningen ger dig en grundläggande förståelse för vad utgångspunkten i motiverande samtal går ut på och en översikt av konkreta verktyg man kan använda sig av i samtal.

 


Innehåll

 • Teoretiskt utgångspunkt för motiverande samtal

 • Förhållningssätt utifrån vetenskap och humanistiskt perspektiv

 • Kommunikationsfärdigheter

 • Konkreta verktyg att använda sig av i samtalssituation
   

Längd

Ca 2 h
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
  Att möta människor med ett MI-inspirerat förhållningssätt
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page