top of page

Välkommen till vår kurs om Lex Sarah och Lex Maria, två avgörande bestämmelser inom svensk vård och omsorg. Denna kurs ger dig en fördjupad förståelse för dessa lagars syfte och tillämpning samt deras roll i att säkerställa höga standarder inom vårdkvalitet och patientsäkerhet. Genom att utforska de juridiska och praktiska aspekterna kommer du att lära dig hur dessa lagar skyddar individer genom att förebygga och

åtgärda missförhållanden och risker.

 

Kursen är designad för att ge vårdgivare, omsorgspersonal och andra intressenter kunskapen och verktygen för att bidra till en säkrare och mer kvalitativ vårdmiljö. Med en blandning av teori, praktiska exempel och interaktiva sessioner syftar kursen till att inspirera till förbättring och engagemang inom sektorn.

 

Innehåll

• Introduktion till Lex Sarah

• Identifiering av missförhållanden och risker

• Rapporteringsprocessen

• Juridiska konsekvenser och ansvar

• Etiska överväganden

• Fallstudier och exempel från verkligheten

• Utveckling och uppföljning av kvalitetsarbete
 

Längd

3h
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg (SOL/LSS)

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Lex Sarah
  Lex Sarah
  mån 20 maj
  Digitalt via zoom
  20 maj 2024 13:00 – 16:00
  20 maj 2024 13:00 – 16:00
  Dyk djupt in i Lex Sarah med denna inspirerande och interaktiva kurs ledd av en sveriges mest kompetenta kursledare på temat. Vilka skyldigheter har vi inom vård och omsorg och vem ska göra vad?

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page