top of page

Lågaffektivt bemötande inom LSS-verksamhet

Lågaffektivt bemötande är ett väl beprövat pedagogiskt förhållningssätt som används för att möta människor på ett harmoniskt och avspänt sätt i utmanande situationer. Det är en värdefull kompetens att under svåra mellanmänskliga möten kunna förebygga en eskalerande situation och upprätthålla ett lugn med god samtalston.

Det är en eftertraktad kompetens som lämpar sig för dig som möter utmanande betande i ditt arbete och i synnerhet för dig som arbetar med individer med svårhanterliga funktionsvariationer då det kan påverka svårigheter med att reglera affekt.
Då behöver vi kunskap i hur vi kan bidra med att lugna stämningen och skapa konstruktiva samtal och goda relationer.

Välkommen att ta del av kärnan i det lågaffektiva tankesättet grunder i denna kurs som består av affektteori, neuropsykiatriska inslag blandat med en humanistisk grundsyn.


Innehåll

 

 • Lågaffektivt bemötande som metod och förhållningssätt

 • Humanistiskt förhållningssätt

 • Affektteori och affektsmitta

 • Orsaker till utmanande beteende

 • Diagnoser och sjukdomstillstånd som kan försvåra 

 • Förebyggande åtgärder

 • Stress och oroshantering

 • Hantera svåra situationer utan att trappa upp konflikter

 • Bemötande vid hot och våld

 • Vikten av empatiskt och kommunikativt förhållningssätt

 • Samsyn och samverkan

 

Längd

Standardlängd är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller andra som stöter på individer med kommunikationssvårigheter
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Lågaffektivt bemötande
  Lågaffektivt bemötande
  Datum och tid ej fastställt
  Plats ej fastställd
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  Välkommen på en grundkurs i lågaffektivt bemötande. Ta del av det evidensbaserade förhållningssättet som syftar till att förebygga och hantera utmanande beteenden inom LSS-verksamhet.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page