top of page

Kostens potential och betydelse för äldre

Förstår din personal vikten av rätt näring för äldre och vilken betydelse man som omsorgspersonal faktiskt har? Vet de hur de kan upptäcka tecken på undernäring tidigt och ingripa effektivt?

Med våra specialanpassade utbildningar säkerställer ni värdefull och djupgående kunskap om hur man upptäcker, förebygger och behandlar undernäring, felnäring och främjar ett optimalt näringsintag för den enskilde. 

                           Vi har två huvudsakliga inriktningar tillgodo. 

Edvida Logga.jpg

1. Äldreomsorg i särskilt boende 

2. Äldreomsorg i hemmet 

Se kursbreskrivningar för respektive inriktning längre  ner

Edvidas komeptenscertifikat

Just nu: Ta del av en helt kostnadsfri föreläsning för inspiration och ett smakprov!

image.png


En kvalitetsstämpel som erhålls om 80% eller fler av omsorgspersonal från en verksamhet genomgått
vår grundkurs.

 Äldres behov av näring
Att upptäcka och förebygga undernäring (Särskilt boende)

1.

Visste du att 55% av näringen som en äldre person på ett boende äter kommer från frukosten och de viktiga mellanmålen? Den största delen av näringen kommer alltså inte från ett storkök. Oftast är det avdelningspersonal som beställer, planerar och bereder det mesta av vad den äldre äter. Nycken till att lyckas minska undernäring och felnäring ligger därför i att all personal på särskilt boende är införstådda i äldres behov av näring, vilka utmaningar äldre, sjuka personer har för ett bra näringsintag och var i maten näringen finns.
 

I kursen får du lära dig att se och förstå undernäring och övernäring samt förstå skillnaden i behov för unga respektive äldre. Vi går också igenom hur behovet av näring kan förändras i samband med sjukdom eller skada.

Man lär sig att kunna agera förebyggande och inte enbart reagera när undernäring eller felnäring redan är utbredd. Till sin hjälp får man även ett recepthäfte specifikt framtaget för särskilt boende samt andra stödjande guider att ta fram vid behov.

 

Syftet med kursen är att kunna se, förebygga och behandla undernäring bland äldre.


Innehåll

 • Grundläggande näringslära: De 6 kategorierna av näringsämnen

 • Undernärd, övernärd eller både och?

 • Vikt och BMI, förbränning och muskulatur, Sarkopeni, Viktnedgång, Åtgärder för att minska undernäring

 • Friskt eller sjukt?: Geriatrik och gerontologi, gammal och ung, sjukdom och skada

 • Praktisk nutrition: Recepthäfte säbo, nycklar och praktiska guider

 

Längd

En halvdag (3 h)

 

Målgrupp

Personal inom äldreomsorg, verksamma inom särskilt boende

 

 • Äldres behov av näring - Särskilt boende
  Äldres behov av näring - Särskilt boende
  ons 20 nov.
  Digitalt via zoom
  20 nov. 2024 13:00 – 16:00
  20 nov. 2024 13:00 – 16:00
  En grundkurs för omsorgspersonal med syftet att upptäcka och förebygga undernäring inom särskilt boende och samtidigt nyttja kostens potential.
image.png

Recepthäfte

 Undernäring i hemmet
Tidiga insatser som ger stor effekt (hemtjänst/hemsjukvård)

2.

Recepthäfte och guide ingår till samtliga deltagare! 

Utmaningarna inom hemtjänsten är många. Tidiga insatser på rätt sätt är effektivt för att förbättra näringsintaget och få den äldre att hålla sig frisk längre. I kursen Undernäring i hemmet, går vi igenom hur friskt åldrande ser ut och hur det skiljer sig från det sjuka åldrandet. För att snabbt kunna agera ser vi på hur behovet av näring förändras vid sjukdom och skada. Kursen ger dig förutsättningar för att kunna bemöta vanliga myter bland äldre om vad som tillhör åldrandet, vad som är ett bra BMI och vad som är bra mat att ha hemma.
 

En utgångspunkt är också vad man hinner göra för en person på kort tid i en stressig arbetssituation och vad som är billig och näringsrik mat. Vi tar upp och pratar om ”den halva matlådan” och hur man berikar den för att göra en delad matlåda mer näringsmässigt komplett.
 

Vi går igenom hur en livsmedelsaffär är uppbyggd och tittar på vad som är gynnsam mat för äldre utifrån äldres unika utmaningar. Vi tar också upp vad som kan vara farligt t.ex. utifrån vilken mat som kan interagera med vanligt förekommande läkemedel bland äldre.

Kursen kompletteras med ett recepthäfte specifikt framtaget för äldre med hemtjänst samt andra stödjande guider att ta fram vid behov.

 

Syftet med kursen är att äldre håller sig friska längre genom att utbilda personal i att se, förebygga och behandla undernäring och felnäring bland äldre som bor hemma.


Innehåll

 • Grundläggande näringslära: En introduktion till näringsämnena

 • Undernärd, välnärd eller övernärd? Åtgärder för att tidigt upptäcka och förebygga undernäring och felnäring.

 • Friskt eller sjukt: Hur behovet av näring förändras med ålder och sjukdom.

 • Handla mat till äldre i butik: Vad du ska titta efter och vad du ska undvika när du handlar mat till äldre.

 •  Praktisk nutrition: Recepthäfte för hemtjänsten, kvällssnacks under femman, Vätskeguiden med mera.

 

Längd

En halvdag (3 h)

 

Målgrupp

Personal inom hemtjänst/hemsjukvård

 

 • Undernäring i hemmet
  Undernäring i hemmet
  tors 21 nov.
  Digitalt via zoom
  21 nov. 2024 13:00 – 16:00
  21 nov. 2024 13:00 – 16:00
  En grundkurs för omsorgspersonal med syftet att upptäcka och förebygga undernäring inom hemomsorgen och samtidigt nyttja kostens potential.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page