top of page

Sexualitet och äldreomsorg 

Sexualitet och relationer kvarstår som fundamentala mänskliga behov, även i livets senare skeden. Inom äldreomsorgen är det essentiellt att upprätthålla en enhetlig syn och struktur för att bemöta och adressera dessa frågor i enlighet med varje individs mänskliga rättigheter förenat med en trygg personal. 

Denna fråga kan ofta föras med sig av etiska överväganden och komplexa utmaningar. Hur kan vi på ett respektfullt och kompetent sätt möta dessa behov inom äldreomsorgen? Vilka gränser och gråzoner existerar och hur navigerar vi dem? Hur hanterar vi  potentiella övertramp och utmanande beteenden?

Denna kurs har designats för att förse personal inom äldreomsorgen med de verktyg och den kunskap som krävs för att garantera rätt kompetens när dessa ämnen kommer upp. Vi närmar oss ämnet med integritet, expertis och en genuin förståelse för vikten av att erbjuda korrekt stöd till äldre individer.

 

Innehåll:
• Sexualitet och äldreomsorgens utmaningar

• Mänskliga behov vid livets senare skeden
• Fördomar och tabun
• Äldres unika utmaningar kring sexualitet

• Gränser, gråzoner och etiska överväganden
• Hantering av svåra situationer och utmanande beteenden
• Personalens inställning och tillvägagångssätt

• Professionellt bemötande
• Organisationsfrågor

 

Längd
Kan genomföras både i halv- och heldagsformat

Målgrupp
Yrkesverksamma inom äldreomsorg 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Sexualitet och äldreomsorg
  Sexualitet och äldreomsorg
  Datum och tid ej fastställt
  Webbaserad kurs via Zoom
  Datum och tid ej fastställt
  Datum och tid ej fastställt
  En kurs som vägleder dig genom äldres sexualitet med fokus på etiska utmaningar och professionellt engagemang, med respekt för varje individs rättigheter

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page