top of page

Introduktionskurs för dig som chef inom vård och omsorg

Att vara chef innebär många olika uppgifter och ansvarsområden, samtidigt som det är stimulerande kan man också stöta på många utmanande situationer. För att verksamheten ska utvecklas åt rätt riktning med nöjda och trygga brukare och samtidigt få en personal som känner sig sedd och tillfreds är det viktigt att vara trygg i sin chefsroll.

Den här kursen tar ett samlat grepp över chefsrollen och lyfter viktiga kompetensområden att utveckla för att kunna lyckas så bra som möjligt. Vad innebär det egentligen att vara chef och ledare? Vilka faktorer skapar nöjda och effektiva medarbetare? Hur arbetar vi strukturerat för att uppnå målen om en så god vård och omsorg som möjligt?

Välkommen till dig som både är ny som chef och du som vill utvecklas i din befintliga chefsroll!


 

Innehållspunkter

Chef och ledarskap

 • Rollen som chef inom vård och omsorg – Vad innebär den?

 • Chefskapets olika syften och ansvarsområden

 • Skillnad på chef och ledare

 • Ledarskapsstilar

 • Situationanpassat ledarskap

 • Att skapa en konstruktiv arbetskultur

 • Vikten av tydliga spelregler


Att leda medarbetare

 • Konsten att skapa medarbetare och inte motarbetare

 • Effektiva team

 • Gruppsammansättning och rekrytering

 • Motivationsarbete och delaktighet

 • Svåra samtal & konflikthantering

 • Feedback och återkoppling

 • Medarbetarsamtal och lönesamtal
   

 

Verksamhetens mål och utveckling

 • Att skapa smarta mål

 • Processinriktat arbetssätt

 • Beslutfattande – process och metod

 • Risk och konsekvensanalys

 • Omvärldsbevakning

 • Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling

 • Att vara  en del av ledningsgrupp 

 

Längd

2 heldagar
Kl 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Chefer inom vård och omsorg
 

Undervisningsform
Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel.

 

 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Introduktionskurs för dig som chef inom vård och omsorg | HT24
  Introduktionskurs för dig som chef inom vård och omsorg | HT24
  tis 03 sep.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 sep. 2024 09:00 – 04 sep. 2024 16:00
  03 sep. 2024 09:00 – 04 sep. 2024 16:00
  Ny som chef? Eller är du kanske erfaren som är på jakt efter förnyad inspiration och kunskap? Rusta och stärk ditt ledarskap genom den här interaktiva kursen, formulerad med omsorg.
bottom of page