top of page

Intellektuell funktionsnedsättning

Att leva med intellektuell funktionsnedsättning kan göra det svårt att lära sig saker och kommunicera på ett sätt som för andra är självklart. Det finns olika nivåer av intellektuell funktionsnedsättning och det är heller inte ovanligt med kombinationer av andra samtida funktionsnedsättningar vilket kan göra det hela ännu mer komplext.

Beroende på var en individ befinner sig och vilka förutsättningar som finns behöver vårt stöd och kommunikation anpassas på olika sätt. Bra rutiner och hjälpmedel underlättar och kunskap i hur man som personal pedagogiskt kan anpassa både sig själv och miljön runt omkring är avgörande.

Den här kursen syftar till att utveckla djupare förståelse för vad det innebär att leva med intellektuell funktionsnedsättning, vilka olika varianter och nivåer som finns inom diagnosen samt hur man som personal genom anpassning och pedagogiskt förhållningssätt kan stödja dessa individer på bästa möjliga sätt.

 

Innehåll
 

 • Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

 • Orsak och diagnos

 • Genomgång av olika nivåer inom I.F

 • Aggressivt och passivt beteende

 • Miljöns påverkan

 • Hur arbeta med individanpassning?

 • Kommunikation och bemötande

 • Hjälpmedel

 • Struktur och planering

 • Alternativ pedagogik

 • Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning
   

Längd

Standardformat är mellan kl. 09.00-16.00.

 

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet eller andra som arbetar med funktionsnedsättning
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Intellektuell funktionsnedsättning
  Intellektuell funktionsnedsättning
  ons 27 nov.
  Webbaserad kurs via Zoom
  27 nov. 2024 09:00 – 16:00
  27 nov. 2024 09:00 – 16:00
  Fördjupa dig inom intellektuell funktionsnedsättning samt pedagogiska strategier för dig som yrkesverksam inom LSS-verksamhet. Kursen ger riktlinjer för individanpassning, kommunikation, hjälpmedel och hantering av beteenden.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page