top of page

För att kunna hantera hotfulla eller våldsamma situationer som kan uppstå inom vård och omsorg på ett säkert och effektivt sätt krävs specifika kunskaper och färdigheter. Den här kursen syftar till att  rusta deltagare med de verktyg de behöver för att skapa en trygg arbetsmiljö och förbättra sin personliga säkerhet utifrån sin specifika arbetsvardag i fokus.
 

Vi fokuserar på riskmedvetenhet och hjälper deltagarna att identifiera och bedöma hot och våldsrelaterade risker i olika omsorgsmiljöer. Vy håller även effektiv och säker kommunikation i fokus vilket är avgörande för att kunna hantera aggressiva eller hotfulla personer på ett professionellt och tryggt sätt.
 

Att agera snabbt, effektivt och korrekt sätt i nödsituationer är svårt men kan gå med rätt kunskap och förutsättningar.


Innehåll

 

 • Riskmedvetenhet

 • Kommunikation

 • Personlig säkerhet

 • Nödsituationer

 • Stresshantering

 • Lagliga aspekter

 • Samarbete och stöd
   

Längd

3 h (Kan även genomföras under en heldag)
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Att bemöta hot och våld
  Att bemöta hot och våld
  ons 16 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  16 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Hot och våld inom vård och omsorg kan uppstå i flera olika sammanhang och av olika anledningar. Det här kursen syftar till att ge dig verktygen och kunskapen som behövs för att hantera en akut situation på bästa sätt.

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page