top of page

Hälsofrämjande förhållningssätt inom vård och omsorg

 

I hjärtat av varje uppdrag inom vård och omsorg ligger ett gemensamt mål: att skapa förutsättningar så att våra brukare kan uppnå eller bevara sin hälsa och livskvalitet. Denna ambition, även om den kan verka självklar kan vara svårare att få till än vad man tror. Är det verkligen så enkelt att främja hälsa, eller finns det en inneboende komplexitet i våra varierade uppfattningar om vad hälsa faktiskt innebär?

 

Hälsobegreppet kan variera betydligt mellan individer och påverkas av en mosaik av erfarenheter och föreställningar. Det är därför avgörande inom vård och omsorg att vi har en enhetlig syn på hälsa och förstår hur vi proaktivt kan arbeta för att stödja den. Detta innebär även att vi säkerställer en grundläggande relation mellan vårdgivare och vårdtagare, en relation som bygger på djupt förtroende och tillit. En sådan relation möjliggör i sin tur kraftgivande samtal som främjar den enskildes hälsa.

 

Denna kurs tar avstamp i det salutogena perspektivet, som har blivit alltmer centralt i våra riktlinjer för hälsofrämjande arbete. Genom att utforska och tillämpa dessa principer kan vi tillsammans skapa en vårdmiljö som inte bara fokuserar på att adressera sjukdom, utan också aktivt bidrar till välbefinnande och en förbättrad livskvalitet för de vi tjänar.

 

Innehåll​

 • Perspektiv på hälsa

 • Vikten av samsyn och främjande arbete

 • Salutogent förhållningssätt som hälsofrämjande verktyg

 • En god relation som grund

 • Samtalsmetodik och goda exempel

 • Motivationsfrämjande samtal

Längd

3 timmar
 

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg 

 

Undervisningsform
 

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
  Hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt
  tors 03 okt.
  Webbaserad kurs via Zoom
  03 okt. 2024 13:00 – 16:00
  03 okt. 2024 13:00 – 16:00
  Välkommen på en föreläsning som sätter perspektiv på hälsa och hur vi utifrån ett salutogent förhållningssätt kan arbeta hälsofrämjande med våra brukare

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Blended learning
"flerformatsutbildning"

Kursen delas upp i 3 moment. I det första får deltagarna tillgång till en förinspelad föreläsning under avtalad tid för grundlig bearbetning och förberedelse av frågor.

 

Den den andra delen genomförs fysiskt på plats eller livesänt digitalt med fokus på uppföljning, diskussion och fördjupning.

 

Avslutningsvis får deltagarna pedagogiskt stödmaterial för erfterbearbetning av kurs. 

bottom of page