top of page

Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare

Att vara gruppledare, gruppchef eller samordnare inom vår och omsorg kräver en unik uppsättning färdigheter och insikter. Uppdraget består av många sidor och oavsett om man är ny, erfaren, eller ännu inte har börjat i rollen så kan man räkna med att ställas inför komplexa utmaningar. 

 

För att skapa en positiv och kvalitativ arbetsmiljö där alla trivs och känner sig trygga är det viktigt att man först känner sig trygg i sig själv och i sitt eget uppdrag. Här är det avgörande att både lägga en stabil grund och utveckla sin kompetens som ledare.   

 

Den här kursen syftar till att lägga grunden för just detta för att skapa förståelse och utveckla självkännedom och ledarskapsförmågor i förhållande till uppdraget.    Oavsett om du syftar till att bli, eller redan är gruppledare, gruppchef eller samordnare så är det här kursen lämplig. Utgångspunkten är en bred kunskapsbas som går att knyta an till just din situation och dina erfarenheter samtidigt som det finns möjlighet att ta del av andras.    

 

Vi kommer att skapa en djupare förståelse för rollen, ditt uppdrag och kasta ljus på relevanta ledarskapsperspektiv som är nödvändiga att rustas med för lyckas. Vi kommer även att diskutera nyckelfaktorer som bidrar till att ta ett kulturbärande ansvar för nöjda och effektiva medarbetare som i sin tur ger förutsättningar till att leverera ett så gott stöd och vård och omsorg som möjligt.

 

Rollen och uppdraget

· Vad innebär rollen och uppdraget?

· Ansvar och målsättning

· Perspektiv på ledarskapet

· Att vara en kulturbärare

· Vikten av tydliga spelregler

· Översikt av relevant lagstiftning

 

Ledarskapet

· Ledarskapsstilar

· Professionellt förhållningssätt

· Att skapa effektiva team

· Motivation och delaktighet

· Att leda i förändring

· Feedback och uppföljning

· Samtalsmetodik

· Svåra samtal & konflikthantering

· Kvalitetstänk och kvalitetssäkring

· Konsekvens- och riskanalys

· Krishantering

· Samarbetsinriktat ledarskap

 

Längd

3 heldagar (09.00-16.00)

 

Målgrupp

För dig som ska bli, är ny eller erfaren i rollen som gruppledare, gruppchef, samordnare eller teamledare inom vård och omsorg (SOL/LSS 
 

Undervisningsform

Edvida Logga.jpg

Ange önskemål om utbildning, målgrupp, gruppstorlek i ditt mejl.

 • Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare | HT24
  Grundutbildning för dig som gruppledare, gruppchef eller samordnare | HT24
  ons 06 nov.
  Webbaserad kurs via Zoom
  06 nov. 2024 09:00 – 12 dec. 2024 16:00
  06 nov. 2024 09:00 – 12 dec. 2024 16:00
  Ska du bli eller är du redan gruppledare, gruppchef eller samordnare inom vård och omsorg och önskar utveckla din förståelse och ledarskapsförmåga i förhållande till uppdraget? Välkommen på vår grundkurs skapad just för dig! (Tredagarsutbildning)

Fysisk utbildning

Kursen genomförs på plats hos er som kund vid uppdragsbeställning eller i Edvidas egna lokaler under öppna evenemang.

 

Fördelen är den personliga kontakten, diskussionen och närvaron som uppstår. Samtidigt möjliggörs utrymme för gemensam fika och lunch och en trevlig stund tillsammans.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

Digital utbildning

Kursen genomförs livesänt digitalt via Zoom eller MS-teams med möjlighet till diskussion och interaktion via chatt och mikrofon.

Här kan deltagarna sitta enskilt för sig eller tillsammans framför storbild. Ett smidigt, effektivt och lättillgängligt alternativ.

Pedagogiskt stödmaterial för efterbearbetning av kurs ingår. 

bottom of page