top of page

GDPR
 


Hantering och skydd av personuppgifter vid professionell e-postkontakt

Offentliga och professionella adresser

Vi skickar e-post till professionellt relaterade e-postadresser som är offentligt tillgängliga, baserat på berättigat intresse. Dessa meddelanden innehåller information som är relevant och värdeskapande för branschen, i enlighet med GDPR, artikel 6, §1,.

Självanmälda adresser

Vi skickar e-post till individer som själva har anmält sig för nyhetsbrev eller som tidigare har varit beställare eller deltagare och lämnat samtycke hos Edvida i enlighet med GDPR, artikel 6, §1.
 

Frivillighet & reglering

Varje mejl innehåller en möjlighet för mottagaren att tacka nej till eller justera framtida mejl (avprenumeration). Tryck här för att avsäga dig framtida e-post från oss.

Relevans och ändamålsenlighet

All vår kommunikation är specifikt anpassad för och relevant för medarbetare inom branschen.
 

Användning

E-postadresser som nås av våra e-post delas eller används inte för andra ändamål eller i andra sammanhang. 

Säkerhet
 

Vi skyddar e-postadresser genom att säkerställa att de hanteras och behandlas säkert utan obehörig åtkomst.

image.png
bottom of page