top of page

Tid ej fastställd

|

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Sulotogent förhållningssätt

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. Önskar du beställa kursen till er verksamhet för en större grupp går det bra att begära en offert. Följ länkarna längst ner eller skicka din intresseanmälan till info@edvida.se.

Sulotogent förhållningssätt
Sulotogent förhållningssätt

Tid och plats

Tid ej fastställd

Digitalt via zoom eller fysiskt på plats

Om evenemanget

Sulotogent förhållningssätt

I alla uppdrag inom vård och omsorg är kärnan och utgångspunkten densamma, vi ska arbeta för att skapa förutsättningar för våra brukare att uppnå eller bevara välbefinnande, hälsa och livskvalitet. Något som vi alla känner igen oss i och som de flesta nog känner att man har koll på. Men är det verkligen så enkelt?  

Synen på vad hälsa faktiskt är har visat sig vara något som kan skilja sig åt individer emellan baserat på föreställningar man samlat på sig från en mängd olika håll och erfarenhet. Inom vård och omsorg är det viktigt att vi ha en gemensam samsyn på vad vi menar med hälsa och perspektiv på hur vi faktiskt kan arbeta hälsofrämjande  

Ta del av den här interaktiva föreläsningen som bygger på socialstyrelsens riktlinjer och som tar med det salutogena förhållningssättet i utgångspunkt som fått en allt mer betydande roll i våra riktlinjer för att verka hälsofrämjande.

Innehåll

  • Perspektiv och samsyn på hälsa
  • Professionell bedömning av risk- och friskfaktorer
  • Salutogent förhållningssätt som hälsofrämjande verktyg
  • Goda exempel

Längd

Ca 1-1,5 h

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg

Anmäl ditt intresse!

Gör en intresseanmälan om du önskar se kursen planerad som öppen utbildning för anmälan i vårt kalendarium. HÄR

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet får det bra att begära en offert. HÄR

Dela detta evenemang

bottom of page