top of page

tors 05 dec.

|

Webbaserad kurs via Zoom

Suicidprevention

Välkommen på en fördjupningskurs där går igenom hur vi kan upptäcka, bemöta och hantera individer ger uttryck för suicidala tankar. Hur ska vi agera och kommunicera? Vilka resurser och vilket stöd finns att tillgå?

Suicidprevention
Suicidprevention

Tid och plats

05 dec. 2024 09:00 – 16:00

Webbaserad kurs via Zoom

Om evenemanget

Sucudiprevention

Suicidprevention och psykisk ohälsa är svåra områden samtidigt som det är otroligt värdefullt och avgörande att ha kunskap i hur man kan möta och samtala med individer i behov. Kursen syftar till att förmedla kunskap, färdigheter och verktyg för att identifiera och hjälpa personer som kan vara i riskzonen för självmord.

Kursen inkluderar övergripande kunskap med ett fokus på det mellanmänskliga mötet. Genom talande exempel, samtalsmetodik och diskussioner lär sig deltagarna att tillämpa den nya kunskapen på ett meningsfullt sätt i deras arbete.

Som deltagare får man tillgång till verktyg de själva kan tillämpa men också få kunskap om vilka yttre resurser som finns för att stödja deras arbete i suicidprevention. Efter avslutad kurs förväntas deltagarna att känna sig mer självsäkra i sin förmåga att identifiera och hjälpa personer i riskzonen för självmord.

 Innehåll

 • Statistik och riskfaktorer
 • Varningssignaler och skyddsfaktorer
 • Bedömning av självmordsrisk
 • Svåra och stödjande samtal
 • Förhållningsätt och bemötande
 • Intervention och krisplaner
 • Samarbeten och resurser
 • Etiska och juridiska övervägande
 • Eftervård och självvård

Längd

09.00-16.00

Målgrupp

Personal inom vård och omsorg (SOL/HSL/LSS)

Undervisningsform 

Interaktiv föreläsning blandat med diskussion, reflektion och exempel

Är ni en större grupp?

Önskar ni beställa kursen till er verksamhet går det bra att begära en offert. HÄR

Biljetter

 • Biljett

  1 995,00 kr
  Skatt: +498,75 kr Moms

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page